TIN TỨC MỚI


Thông báo: Đánh giá rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017

Ngày đăng: 03/01/2017 10:39     Lượt xem: 434

THÔNG BÁO “HỌP CÁN BỘ LỚP” LẦN 2

Ngày đăng: 15/02/2017 09:05     Lượt xem: 54

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 223

Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 302

Quy chế công tác sinh viên ban hành năm 2016

Ngày đăng: 06/01/2017 14:48     Lượt xem: 116

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO “HỌP CÁN BỘ LỚP” LẦN 2

Ngày đăng: 15/02/2017 09:05     Lượt xem: 54

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 223

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 4173

Thông báo phát thẻ BHYT Sinh viên năm 2017 ( đợt 1)

Ngày đăng: 28/12/2016 15:39     Lượt xem: 114

BẢO HIỂM


Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 223

Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 302

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 4173

Thông báo phát thẻ BHYT Sinh viên năm 2017 ( đợt 1)

Ngày đăng: 28/12/2016 15:39     Lượt xem: 114

Danh sách sinh viên đóng Bảo hiểm Y tế năm 2017

Ngày đăng: 08/12/2016 08:58     Lượt xem: 465