TIN TỨC


QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA SINH VIÊN

Với yêu  cầu chuẩn hóa các hoạt động ngoại khóa cho SV  ngày 13 tháng 3 năm 2019 trường Đại học Thủ Dầu Một ban hành quyết  định số 286/QĐ-ĐHTDM về việc quy định tổ chức các hoạt động...