TIN TỨC MỚI


Thông báo: Đánh giá rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017

Ngày đăng: 03/01/2017 10:39     Lượt xem: 232

Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 98

Quy chế công tác sinh viên ban hành năm 2016

Ngày đăng: 06/01/2017 14:48     Lượt xem: 69

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 1888

Thông Báo “đăng ký ngoại trú bổ sung”

Ngày đăng: 05/01/2017 09:23     Lượt xem: 111

BẢO HIỂM


Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 98

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 1888

Thông báo phát thẻ BHYT Sinh viên năm 2017 ( đợt 1)

Ngày đăng: 28/12/2016 15:39     Lượt xem: 84

Danh sách sinh viên đóng Bảo hiểm Y tế năm 2017

Ngày đăng: 08/12/2016 08:58     Lượt xem: 411