THÔNG BÁO


danh sách sinh viên chưa lấy thẻ BHYT

Ngày đăng: 09/01/2019 08:40     Lượt xem: 72

Tình trạng tài khoản ngân hàng BIDV của sinh viên.

Ngày đăng: 05/12/2018 09:56     Lượt xem: 5255

CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN

Ngày đăng: 22/11/2018 16:48     Lượt xem: 669

HỌC BỔNG


BẢO HIỂM


danh sách sinh viên chưa lấy thẻ BHYT

Ngày đăng: 09/01/2019 08:40     Lượt xem: 72

DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 2,3,4 KHÔNG MUA ĐƯỢC BHYT TẠI TRƯỜNG NĂM 2019

Ngày đăng: 25/12/2018 08:55     Lượt xem: 98

Danh sách sinh viên tham gia BHYT tại trường năm 2019

Ngày đăng: 25/12/2018 08:29     Lượt xem: 123