TIN TỨC MỚI


Thông báo: Đánh giá rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017

Ngày đăng: 03/01/2017 10:39     Lượt xem: 623

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017 09:17     Lượt xem: 51

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 10/03/2017 08:15     Lượt xem: 121

THÔNG BÁO “HỌP CÁN BỘ LỚP” LẦN 2

Ngày đăng: 15/02/2017 09:05     Lượt xem: 106

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 362

Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 353

THÔNG BÁO


Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017 09:17     Lượt xem: 51

THÔNG BÁO “HỌP CÁN BỘ LỚP” LẦN 2

Ngày đăng: 15/02/2017 09:05     Lượt xem: 106

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 362

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 4275

BẢO HIỂM


Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017 09:17     Lượt xem: 51

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 362

Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 353

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 4275

Thông báo phát thẻ BHYT Sinh viên năm 2017 ( đợt 1)

Ngày đăng: 28/12/2016 15:39     Lượt xem: 155