THÔNG BÁO


Danh sách bổ sung miễn giảm học phí

Ngày đăng: 21/04/2017 15:47     Lượt xem: 26

Danh sách SV được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017

Ngày đăng: 21/04/2017 15:39     Lượt xem: 25

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017 09:17     Lượt xem: 135

THÔNG BÁO “HỌP CÁN BỘ LỚP” LẦN 2

Ngày đăng: 15/02/2017 09:05     Lượt xem: 151

BẢO HIỂM


Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017 09:17     Lượt xem: 135

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017 08:00     Lượt xem: 390

Thông báo “Thực hiện Bảo hiểm Y tế năm 2017”

Ngày đăng: 17/01/2017 09:08     Lượt xem: 379

Biểu mẫu đăng ký thông tin BHYT( dành cho sinh viên)

Ngày đăng: 06/01/2017 10:30     Lượt xem: 4356

Thông báo phát thẻ BHYT Sinh viên năm 2017 ( đợt 1)

Ngày đăng: 28/12/2016 15:39     Lượt xem: 173