TIN TỨC


THÔNG BÁO (bổ sung) ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN.

Hiện nay thời gian đánh giá kết quả rèn luyện đã kết thúc (12/01/2020). Qua rà soát tổng hợp kết quả đánh giá còn khá nhiều các nội dung “vướng mắc”: Lần đầu thực hiện đánh giá trực tuyến,...

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA SINH VIÊN

Với yêu  cầu chuẩn hóa các hoạt động ngoại khóa cho SV  ngày 13 tháng 3 năm 2019 trường Đại học Thủ Dầu Một ban hành quyết  định số 286/QĐ-ĐHTDM về việc quy định tổ chức các hoạt động...

THÔNG BÁO


Thông báo bổ sung Hồ sơ miễn giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với Sinh viên người Dân tộc thiểu số thuộc Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo)

-Sinh viên là người Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/ hộ cận nghèo phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo năm 2020 để được miễn học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020. -Các...