BẢO HIỂM


Danh sách SV năm nhất D17 không có thông tin để mua thẻ BHYT

Ngày đăng: 21/09/2017 09:24     Lượt xem: 48

Nhắc nhở về việc đóng BHYT trước tháng 12/2017

Ngày đăng: 20/09/2017 09:53     Lượt xem: 35

Danh sách sinh viên ( năm 2,3,4) đóng Bảo Hiểm – tính đến ngày 14/09/2017

Ngày đăng: 14/09/2017 15:55     Lượt xem: 115

Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ hoàn trả BHYT ( SV năm nhất – D17)

Ngày đăng: 12/09/2017 11:07     Lượt xem: 428