Thông báo “KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017” – sinh viên năm 2.3.4.5, các thắc mắc liên hệ phòng CTSV (Thầy Toán) đến hết ngày 02/11/2017

Ngày đăng: 30/10/2017

Thông báo ” Kết quả xét HBKKHT học kỳ II, năm học 2016-2017″ sinh viên năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV – Thầy Toán chậm nhất vào ngày 31/10/2017)

Ngày đăng: 25/10/2017

Thông báo ” THAY ĐỔI LỊCH TẬP HUẤN CÁN BỘ LỚP” Thời gian mới: 13h30′ ngày 25/10/2017 (thứ tư). Lưu ý: Các lớp thảo luận, tổng hợp các kiến nghị về học tập, rèn luyện, sinh hoạt … từ đầu năm học đến nay (bằng văn bản) về cho BTC lớp tập huấn tổng hợp báo cáo.

Ngày đăng: 20/10/2017

Mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập

Ngày đăng: 18/10/2017

Thông báo “nhận thẻ BIDV của Sinh viên D15&D16” *Địa điểm: I2.101 (cổng 4- bên cạnh phòng Công tác Sinh viên) *Thời gian: ngày 19/10/2017 các lớp D15; ngày 20/10/2017 các lớp D16, Buổi sáng từ 08h30′ đến 11h00′-Buổi chiều từ 13h00′ đến 16h00′ – Sinh viên mang theo CMND để đối chiếu, không giải quyết nhận thay.

Ngày đăng: 17/10/2017

Thông báo “GIA HẠN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGOẠI TRÚ” phòng CTSV gia hạn thời gian đăng ký đến hết 24h00′ ngày 25/10/2017

Ngày đăng: 16/10/2017

THÔNG BÁO “kết quả TẠM xét KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN” năm học 2016-2017 (sinh viên năm 2.3.4.5)- các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV – Thầy TOÁN đến hết ngày 09/10/2017.

Ngày đăng: 04/10/2017

Hướng dẫn sử dụng thẻ sinh viên-Thẻ BIDV

Ngày đăng: 02/10/2017

Thông báo “Học bổng KUMHO”, các sinh viên đang nhận học bổng kumho nếu có thay đổi thông tin cá nhân (số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ email …) Liên hệ phòng Công tác sinh viên để cập nhật. Thời gian hết ngày 05/10/2017

Ngày đăng: 02/10/2017