Thông báo về Bảo Hiểm Y tế Sinh viên năm 2018

Ngày đăng: 15/03/2018

danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2018

Ngày đăng: 14/03/2018

Mẫu đơn cấp lại BHYT do hỏng, mất, điều chỉnh thông tin

Ngày đăng: 15/01/2018

Thông báo về việc hoàn trả BHYT đợt 2 đối với sinh viên D17

Ngày đăng: 12/01/2018

Hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ BHYT do: hỏng, mất hoặc thay đổi thông tin cá nhân trên thẻ

Ngày đăng: 22/11/2017

Danh sách SV tham gia BH Tai Nạn năm học 2017-2018

Ngày đăng: 13/11/2017

Danh sách SV mua BHYT năm 2018 tại trường

Ngày đăng: 02/11/2017

Thông báo v/v nhận thẻ BHYT SV năm nhất D17 (3 tháng cuối năm 2017 )

Ngày đăng: 13/10/2017

Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT cho SV năm nhất D17

Ngày đăng: 04/10/2017

danh sách sinh viên mua Bảo hiểm Tai nạn năm học 2017-2018 ( tính đến 30/09/2017)

Ngày đăng: 02/10/2017

Danh sách SV năm nhất D17 không có thông tin để mua thẻ BHYT

Ngày đăng: 21/09/2017

Nhắc nhở về việc đóng BHYT trước tháng 12/2017

Ngày đăng: 20/09/2017

Danh sách SV năm nhất D17 đã làm thủ tục hoàn trả Bảo hiểm Y Tế ( tính đến 19/9/2017)

Ngày đăng: 19/09/2017

Danh sách sinh viên ( năm 2,3,4) đóng Bảo Hiểm – tính đến ngày 14/09/2017

Ngày đăng: 14/09/2017

Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ hoàn trả BHYT ( SV năm nhất – D17)

Ngày đăng: 12/09/2017