Văn bản: 02/ĐHTDM-CTSV “v/v Đánh giá rèn luyện và xét HBKKHT, HKI, 2018-2019”

Ngày đăng: 11/01/2019

Thông báo “ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN”. Từ ngày 20/8/2018 Sv cần GXN sẽ thực hiện đăng ký ONLINE qua “cổng thông tin đào tạo”

Ngày đăng: 10/08/2018

Mẫu STSV14b_ Phiếu xác nhận thông tin sinh viên (dùng làm lại thẻ SV tại BIDV đối với SV _ D17 trở về sau)

Ngày đăng: 20/07/2018

Thông báo làm lại thẻ SV (do bị mất thẻ): SV tuyển sinh từ khóa 2016 trở vể trước làm lại tại phòng Tổ chức-Cổng 1- theo mẫu đơn đính kèm); SV khóa D17 liên hệ ngân hàng BIDV -Chi nhánh Bình Dương.

Ngày đăng: 08/03/2018

Mẫu đơn cấp lại BHYT do hỏng, mất, điều chỉnh thông tin

Ngày đăng: 15/01/2018

Mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập

Ngày đăng: 18/10/2017

Hướng dẫn sử dụng thẻ sinh viên-Thẻ BIDV

Ngày đăng: 02/10/2017

Mẫu xác nhận cho SV hưởng trợ cấp ưu đãi – Mẫu số 02 ƯĐGD

Ngày đăng: 17/10/2016

Mẫu xác nhận thông tin làm lại thẻ sinh viên-STSV14

Ngày đăng: 12/05/2016

Mẫu STSV13b- Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ( Cao đẳng)

Ngày đăng: 17/12/2015

Mẫu STSV13 – Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ( Đại học)

Ngày đăng: 17/12/2015

Mẫu STSV 6- Đơn xin phép (nghỉ học trên 5 ngày)

Ngày đăng: 13/11/2015

Mẫu STSV12 (Mẫu giấy xác nhận – chung)

Ngày đăng: 18/09/2015

Mẫu STSV11 (làm hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự)

Ngày đăng: 18/09/2015

Mẫu xác nhận vay vốn ngân hàng – STSV10

Ngày đăng: 19/08/2015