Thông báo “Cung cấp và kiểm tra tài khoản chuyển tiền HỌC BỔNG; KHEN THƯỞNG; TCXH”. Sinh viên kiểm tra danh sách đã chuyển tiền đợt 1, các SV còn thiếu số tài khoản (danh sách D2) cung cấp số tài khoản ( bằng XÁC NHẬN TÀI KHOẢN_ ngân hàng BIDV – chi nhánh Bình Dương) về phòng công tác sinh viên. Phòng CTSV gửi 02 danh sách kèm theo (danh sách đã chuyển đợt 1 và sẽ chuyển đợt 2). Sinh viên không cung cấp tài khoản nhà trường sẽ ngừng chi trả và chuyển về ngân sách. các khiếu nại sẽ không giải quyết. Thời gian thực hiện đến 16h00 ngày 27/03/2018. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Toán – Phòng CTSV

Ngày đăng: 20/03/2018

Nhận hồ sơ chế độ chính sách Học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng: 27/02/2018

Thông báo “V/v CHUYỂN TIỀN CHI TRẢ: Học bổng KKHT, Trợ cấp Xã hội và Khen thưởng” phòng Kế hoạch – tài chính đã thực hiện chi trả thông qua cho tài khoản ngân hàng của sinh viên, vào ngày 12/02/2018.

Ngày đăng: 13/02/2018

Thông báo “LẦN CUỐI” kiểm tra tài khoản ngân hàng nhận tiền: Khen thưởng – học bổng và trợ cấp xã hội. (SV xem danh sách trong 3 file kèm theo). Thời gian tiếp nhận thông tin phản hồi hết ngày 29/01/2018 tại phòng CTSV (thầy Toán)

Ngày đăng: 24/01/2018

Thông báo ” Kiểm tra và cung cấp tài khoản ngân hàng”. Dùng chi trả “HỌC BỔNG-KHEN THƯỞNG-TRỢ CẤP XÃ HỘI” thời gian thực hiện hết ngày 17/01/2018

Ngày đăng: 10/01/2018

Thông báo “DANH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI học kỳ 1, năm học 2017-2018” các SV có thắc mắc liên hệ phòng CTSV (Thầy Toán)- trước ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 21/11/2017

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 15/11/2017

Thông báo” Nhận HBKKHT của sinh viên C14 và D13″

Ngày đăng: 28/09/2017

THÔNG BÁO: ” Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 (2016-2017) các lớp năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV-Thầy Toán để giải quyết) – thời gian: hết ngày 29/9/2017

Ngày đăng: 25/09/2017

Thông báo về thực hiện chế độ chính sách 2017-2018

Ngày đăng: 11/08/2017

Hướng dẫn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 2017_2018

Ngày đăng: 11/08/2017

Kết quả xét HBKKHT học kỳ 2, năm học 2016-2017 (các lớp cuối khóa)- các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV (thầy Toán) đến hết ngày 11/7/2017

Ngày đăng: 06/07/2017

Tăng mức vay đối với sinh viên (Quyết định số: 751/QĐ-TTg, ngày 30/5/2017)

Ngày đăng: 08/06/2017

THÔNG BÁO “V/v nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HKI và trợ cấp xã hội HKII, năm học 2016-2017”

Ngày đăng: 07/06/2017

Thông Báo: Danh sách xét trợ cấp xã hội_học kỳ 2_ năm học 2016-2017 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV_Thầy Toán, thời gian: đến hết ngày 12/5/2017)

Ngày đăng: 08/05/2017