Tăng mức vay đối với sinh viên (Quyết định số: 751/QĐ-TTg, ngày 30/5/2017)

Ngày đăng: 08/06/2017

THÔNG BÁO “V/v nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HKI và trợ cấp xã hội HKII, năm học 2016-2017”

Ngày đăng: 07/06/2017

Thông Báo: Danh sách xét trợ cấp xã hội_học kỳ 2_ năm học 2016-2017 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV_Thầy Toán, thời gian: đến hết ngày 12/5/2017)

Ngày đăng: 08/05/2017

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 10/03/2017

Danh sách SV được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 15/12/2016

THÔNG BÁO: Danh sách SV xét hưởng Trợ cấp Xã hội -HKI, năm học 2016-2017 (các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV-Thầy TOÁN, đến hết ngày 14/12/2016)

Ngày đăng: 07/12/2016

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách Học kỳ I năm học 2016-2017

Ngày đăng: 14/10/2016

Quyết định cấp TCXH học kỳ II, năm học 2015-2016 (QĐ số 511/QĐ-ĐHTDM ngày 12/5/2016)

Ngày đăng: 29/09/2016

Thông báo “NHẬN TIỀN TRỢ CẤP XÃ HỘI” học kỳ II, năm học 2015-2016

Ngày đăng: 29/09/2016

Danh sách miễn giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày đăng: 12/04/2016

Danh sách nộp hồ sơ Trợ cấp Xã hội HKII, NH 2015_2016 (các sinh viên đã nộp hồ sơ TCXH mà không có tên trong danh sách liên hệ phòng CTSV – thầy Toán, đề giải quyết chậm nhất vào ngày 14/4/2016)

Ngày đăng: 06/04/2016

Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ 1- năm học 2015_2016 (QĐ 1650)

Ngày đăng: 29/02/2016

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn hồ sơ trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ./.

Ngày đăng: 25/02/2016

Thông báo v/v nhận hồ sơ chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày đăng: 28/01/2016

Danh sách nhận hồ sơ miễn học phí bổ sung năm học 2013-2014 và 2014-2015 đối với SV có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày đăng: 30/11/2015