Thông báo ” Kết quả xét HBKKHT học kỳ II, năm học 2016-2017″ sinh viên năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV – Thầy Toán chậm nhất vào ngày 31/10/2017)

Ngày đăng: 25/10/2017

Thông báo “Học bổng KUMHO”, các sinh viên đang nhận học bổng kumho nếu có thay đổi thông tin cá nhân (số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ email …) Liên hệ phòng Công tác sinh viên để cập nhật. Thời gian hết ngày 05/10/2017

Ngày đăng: 02/10/2017

Thông báo” Nhận HBKKHT của sinh viên C14 và D13″

Ngày đăng: 28/09/2017

THÔNG BÁO: ” Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 (2016-2017) các lớp năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV-Thầy Toán để giải quyết) – thời gian: hết ngày 29/9/2017

Ngày đăng: 25/09/2017

Kết quả xét HBKKHT học kỳ 2, năm học 2016-2017 (các lớp cuối khóa)- các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV (thầy Toán) đến hết ngày 11/7/2017

Ngày đăng: 06/07/2017

THÔNG BÁO “V/v nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HKI và trợ cấp xã hội HKII, năm học 2016-2017”

Ngày đăng: 07/06/2017

Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp C14&D13 (khoa: CNTT_DDT; SỬ; SUPHAM; CTXH; LUAT; KHNN; KNNTQ; KHTN; CNSH), các thắc mắc SV liên hệ thầy Toán-phòng CTSV (trước ngày 08/6/2017)

Ngày đăng: 02/06/2017

THÔNG BÁO: Kết quả xét học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2016-2017 — Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy TOÁN) đến hết ngày 03/5/2017

Ngày đăng: 26/04/2017

Kết quả “TẠM XÉT” học bổng KKHT học học kỳ 1, năm học 2016-2017- SV có thắc mắc liên hệ phòng công tác SV (thầy TOÁN)- Thời gian hết ngày 07/3/2017

Ngày đăng: 03/04/2017

THÔNG BÁO “Kết quả xét HBKKHT -HK2 và khen thưởng năm học 2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Sinh viên được nhận khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính.

Ngày đăng: 03/11/2016

THÔNG BÁO: Danh sách TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ II-2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy Toán)- Thời gian đến hết ngày 18/10/2016

Ngày đăng: 12/10/2016

Kết quả xét Học bổng KKHT (HK2-2015_2016) các lớp cuối khóa (c13&d12)- Sinh viên nhận tiền khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính

Ngày đăng: 22/07/2016

Kết quả TẠM XÉT học bổng HKII, 2015_2016 (các lớp cuối khóa). Sinh viên phản hồi kết quả về phòng Công tác Sinh viên (thầy Toán) chậm nhất vào 21/6/2016

Ngày đăng: 17/06/2016

Thông báo nhận Học bổng khuyến khích học tập HKI, năm học 2015_2016

Ngày đăng: 03/06/2016

Kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015_2016.

Ngày đăng: 25/04/2016