Thông báo “Danh sách (kèm theo file) số tài khoản nhận HBKKHT_HK1_17-18 (ĐỢT 2)_ cập nhật đến ngày 22/8/2018” các điều chỉnh liên hệ phòng CTSV đến 16h00 ngày 24/8/2018

Ngày đăng: 23/08/2018

Thông báo “KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT TÀI KHOẢN SV” chuyển tiển học bổng HKII đợt 3 (2016-2017) và học bổng HKI đợt 2(2017-2018). Thời gian hoàn thành: 16h00′ ngày 22/8/2018. Sau thời gian trên sẽ ngừng chi trả_SV kiểm tra danh sách đính kèm

Ngày đăng: 15/08/2018

Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018, các lớp cuối khóa. Các thắc mắc SV liên hệ trực tiếp – thầy TOÁN – phòng CTSV (thời gian: trước ngày 26/7/2018)

Ngày đăng: 20/07/2018

Kết quả xét HBKKHT học kỳ 1, năm học 2017-2018. Lưu ý: SV kiểm tra số tài khoản ngân hàng, những SV chưa có tài khoản đề nghị cung cấp “Giấy xác nhận tài khoản” của Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bình Dương (số 549 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành. tp TDM, BD) các thắc mắc, cung cấp số tài khoản SV liên hệ phòng CTSV-thầy Toán, đến hết ngày 07/6/2018)

Ngày đăng: 31/05/2018

Tóm tắt “HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP”

Ngày đăng: 21/05/2018

Danh sách “TẠM XÉT HỌC BỔNG KKHT” học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV-thầy TOÁN, thời gian đến hết ngày 23/5/2018)

Ngày đăng: 16/05/2018

Thông báo “V/v CHUYỂN TIỀN CHI TRẢ: Học bổng KKHT, Trợ cấp Xã hội và Khen thưởng” phòng Kế hoạch – tài chính đã thực hiện chi trả thông qua cho tài khoản ngân hàng của sinh viên, vào ngày 12/02/2018.

Ngày đăng: 13/02/2018

Thông báo “LẦN CUỐI” kiểm tra tài khoản ngân hàng nhận tiền: Khen thưởng – học bổng và trợ cấp xã hội. (SV xem danh sách trong 3 file kèm theo). Thời gian tiếp nhận thông tin phản hồi hết ngày 29/01/2018 tại phòng CTSV (thầy Toán)

Ngày đăng: 24/01/2018

Thông báo ” Kiểm tra và cung cấp tài khoản ngân hàng”. Dùng chi trả “HỌC BỔNG-KHEN THƯỞNG-TRỢ CẤP XÃ HỘI” thời gian thực hiện hết ngày 17/01/2018

Ngày đăng: 10/01/2018

Thông báo ” Kết quả xét HBKKHT học kỳ II, năm học 2016-2017″ sinh viên năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV – Thầy Toán chậm nhất vào ngày 31/10/2017)

Ngày đăng: 25/10/2017

Thông báo “Học bổng KUMHO”, các sinh viên đang nhận học bổng kumho nếu có thay đổi thông tin cá nhân (số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ email …) Liên hệ phòng Công tác sinh viên để cập nhật. Thời gian hết ngày 05/10/2017

Ngày đăng: 02/10/2017

Thông báo” Nhận HBKKHT của sinh viên C14 và D13″

Ngày đăng: 28/09/2017

THÔNG BÁO: ” Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 (2016-2017) các lớp năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV-Thầy Toán để giải quyết) – thời gian: hết ngày 29/9/2017

Ngày đăng: 25/09/2017

Kết quả xét HBKKHT học kỳ 2, năm học 2016-2017 (các lớp cuối khóa)- các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV (thầy Toán) đến hết ngày 11/7/2017

Ngày đăng: 06/07/2017

THÔNG BÁO “V/v nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HKI và trợ cấp xã hội HKII, năm học 2016-2017”

Ngày đăng: 07/06/2017