Thông báo “KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017” – sinh viên năm 2.3.4.5, các thắc mắc liên hệ phòng CTSV (Thầy Toán) đến hết ngày 02/11/2017

Ngày đăng: 30/10/2017

THÔNG BÁO “kết quả TẠM xét KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN” năm học 2016-2017 (sinh viên năm 2.3.4.5)- các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV – Thầy TOÁN đến hết ngày 09/10/2017.

Ngày đăng: 04/10/2017

Kết quả xét KHEN THƯỞNG, năm học 2016-2017 (các lớp cuối khóa)- các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV (thầy Toán) đến hết ngày 11/7/2017

Ngày đăng: 06/07/2017

Danh sách Khen thưởng thực tập sư phạm năm học 2016-2017 (SV nhận tiền thưởng tại phòng Kế hoạch-Tài chính và nhận giấy khen tại Khoa khi có thông báo)

Ngày đăng: 16/06/2017

Kết quả TẠM XÉT khen thưởng năm học 2016-2017 các lớp C14&D13 (khoa: CNTT_DDT; SỬ; SUPHAM; CTXH; LUAT; KHNN; KNNTQ; KHTN; CNSH), các thắc mắc SV liên hệ thầy Toán-phòng CTSV(trước ngày 08/6/2017)

Ngày đăng: 02/06/2017

THÔNG BÁO “Kết quả xét HBKKHT -HK2 và khen thưởng năm học 2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Sinh viên được nhận khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính.

Ngày đăng: 03/11/2016

THÔNG BÁO: Kết quả TẠM XÉT công nhận danh hiệu sinh viên năm học 2015-2016 (SV năm 2,3,4,5). Các phản hồi liên hệ phòng CTSV (thầy Toán-thời gian hết ngày 21/10/2016)

Ngày đăng: 17/10/2016

Kết quả xét Khen thưởng (2015_2016) các lớp cuối khóa (c13&d12)- Sinh viên nhận tiền khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính

Ngày đăng: 22/07/2016

Kết quả TẠM XÉT khen thưởng năm học 2015_2016 (các lớp cuối khóa). Sinh viên phản hồi kết quả về phòng Công tác Sinh viên (thầy Toán) chậm nhất vào 21/6/2016

Ngày đăng: 17/06/2016

Danh sách khen thưởng sinh viên thực tập sư phạm năm học 2015-2016

Ngày đăng: 26/05/2016

Quyết định khen thưởng NH 2014-2015 (theo Quyết định số 1402/QĐ-ĐHTDM ngày 13/10/2015)- Sinh viên nhận tiền HB khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính

Ngày đăng: 16/10/2015

Danh sách xét khen thưởng năm học 2014-2015.(các thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên – chậm nhất vào ngày 16/9/2015)

Ngày đăng: 08/09/2015

Danh sách xét khen thưởng (các lớp C12-D11) năm học 2014-2015.(theo quyết định 753/QĐ-ĐHTDM ngày 19/6/2015)

Ngày đăng: 24/06/2015

Danh sách xét khen thưởng (các lớp cuối khóa) năm học 2014-2015.(các thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên – chậm nhất vào ngày 11/6/2015)

Ngày đăng: 05/06/2015