Thông báo “V/v CHUYỂN TIỀN CHI TRẢ: Học bổng KKHT, Trợ cấp Xã hội và Khen thưởng” phòng Kế hoạch – tài chính đã thực hiện chi trả thông qua cho tài khoản ngân hàng của sinh viên, vào ngày 12/02/2018.

Ngày đăng: 13/02/2018

Thông báo “LẦN CUỐI” kiểm tra tài khoản ngân hàng nhận tiền: Khen thưởng – học bổng và trợ cấp xã hội. (SV xem danh sách trong 3 file kèm theo). Thời gian tiếp nhận thông tin phản hồi hết ngày 29/01/2018 tại phòng CTSV (thầy Toán)

Ngày đăng: 24/01/2018

Thông báo về việc hoàn trả BHYT đợt 2 đối với sinh viên D17

Ngày đăng: 12/01/2018

Thông báo kiểm tra tài khoản ngân hàng (có 01 file kèm theo)

Ngày đăng: 10/01/2018

Thông báo ” Kiểm tra và cung cấp tài khoản ngân hàng”. Dùng chi trả “HỌC BỔNG-KHEN THƯỞNG-TRỢ CẤP XÃ HỘI” thời gian thực hiện hết ngày 17/01/2018

Ngày đăng: 10/01/2018

Thông báo: Xét rèn luyện học kỳ 1, năm học 2017-2018

Ngày đăng: 09/01/2018

Thông báo về việc bổ sung việc cập nhật thông tin ngoại trú năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: 25/12/2017

THÔNG BÁO: “V/v đăng ký tham gia GIẢI VIỆT DÃ CHÀO NĂM MỚI BTV-NUMBER 1 _ NĂM 2018”

Ngày đăng: 12/12/2017

Hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ BHYT do: hỏng, mất hoặc thay đổi thông tin cá nhân trên thẻ

Ngày đăng: 22/11/2017

Thông báo “DANH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI học kỳ 1, năm học 2017-2018” các SV có thắc mắc liên hệ phòng CTSV (Thầy Toán)- trước ngày 25/11/2017

Ngày đăng: 21/11/2017

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 15/11/2017

Danh sách SV tham gia BH Tai Nạn năm học 2017-2018

Ngày đăng: 13/11/2017

Thông báo “Làm THẺ SINH VIÊN_D17 và thẻ ATM-BIDV_ D15&D16” (sinh viên xem 4 file đính kèm)

Ngày đăng: 03/11/2017

Thông báo “KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017” – sinh viên năm 2.3.4.5, các thắc mắc liên hệ phòng CTSV (Thầy Toán) đến hết ngày 02/11/2017

Ngày đăng: 30/10/2017

Thông báo ” Kết quả xét HBKKHT học kỳ II, năm học 2016-2017″ sinh viên năm 2.3.4.5 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV – Thầy Toán chậm nhất vào ngày 31/10/2017)

Ngày đăng: 25/10/2017