Kết quả xét KHEN THƯỞNG, năm học 2016-2017 (các lớp cuối khóa)- các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV (thầy Toán) đến hết ngày 11/7/2017

Ngày đăng: 06/07/2017

Kết quả xét HBKKHT học kỳ 2, năm học 2016-2017 (các lớp cuối khóa)- các thắc mắc SV liên hệ Phòng CTSV (thầy Toán) đến hết ngày 11/7/2017

Ngày đăng: 06/07/2017

Danh sách Khen thưởng thực tập sư phạm năm học 2016-2017 (SV nhận tiền thưởng tại phòng Kế hoạch-Tài chính và nhận giấy khen tại Khoa khi có thông báo)

Ngày đăng: 16/06/2017

Tăng mức vay đối với sinh viên (Quyết định số: 751/QĐ-TTg, ngày 30/5/2017)

Ngày đăng: 08/06/2017

THÔNG BÁO “V/v nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HKI và trợ cấp xã hội HKII, năm học 2016-2017”

Ngày đăng: 07/06/2017

Kết quả TẠM XÉT khen thưởng năm học 2016-2017 các lớp C14&D13 (khoa: CNTT_DDT; SỬ; SUPHAM; CTXH; LUAT; KHNN; KNNTQ; KHTN; CNSH), các thắc mắc SV liên hệ thầy Toán-phòng CTSV(trước ngày 08/6/2017)

Ngày đăng: 02/06/2017

Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp C14&D13 (khoa: CNTT_DDT; SỬ; SUPHAM; CTXH; LUAT; KHNN; KNNTQ; KHTN; CNSH), các thắc mắc SV liên hệ thầy Toán-phòng CTSV (trước ngày 08/6/2017)

Ngày đăng: 02/06/2017

Thông Báo: Danh sách xét trợ cấp xã hội_học kỳ 2_ năm học 2016-2017 (các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV_Thầy Toán, thời gian: đến hết ngày 12/5/2017)

Ngày đăng: 08/05/2017

THÔNG BÁO: Kết quả xét học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2016-2017 — Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy TOÁN) đến hết ngày 03/5/2017

Ngày đăng: 26/04/2017

Danh sách bổ sung miễn giảm học phí

Ngày đăng: 21/04/2017

Danh sách SV được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017

Ngày đăng: 21/04/2017

Kết quả “TẠM XÉT” học bổng KKHT học học kỳ 1, năm học 2016-2017- SV có thắc mắc liên hệ phòng công tác SV (thầy TOÁN)- Thời gian hết ngày 07/3/2017

Ngày đăng: 03/04/2017

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017

THÔNG BÁO “HỌP CÁN BỘ LỚP” LẦN 2

Ngày đăng: 15/02/2017

Thông báo v/v mở đợt mua BHYT bổ sung năm 2017

Ngày đăng: 09/02/2017