Thông báo: “Đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú của Sinh viên năm 1- tuyển sinh 2017”- Thời gian kết thúc 15/10/2017

Ngày đăng: 22/09/2017

Thông báo “NHẬN & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ SINH VIÊN-năm 1” Thời gian từ 25/9/2017-29/9/2017 (theo lịch cụ thể đính kèm); Địa điểm: I2.101 (cổng 4- bên cạnh phòng Công tác Sinh viên)

Ngày đăng: 22/09/2017

Danh sách SV năm nhất D17 không có thông tin để mua thẻ BHYT

Ngày đăng: 21/09/2017

Nhắc nhở về việc đóng BHYT trước tháng 12/2017

Ngày đăng: 20/09/2017

Danh sách SV năm nhất D17 đã làm thủ tục hoàn trả Bảo hiểm Y Tế ( tính đến 19/9/2017)

Ngày đăng: 19/09/2017

Danh sách sinh viên ( năm 2,3,4) đóng Bảo Hiểm – tính đến ngày 14/09/2017

Ngày đăng: 14/09/2017

THÔNG BÁO “Nhắc nhở sinh viên tham gia viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương và Khai giảng năm học 2017-2018”

Ngày đăng: 13/09/2017

Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ hoàn trả BHYT ( SV năm nhất – D17)

Ngày đăng: 12/09/2017

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA (sinh viên năm 1-tuyển sinh 2017)

Ngày đăng: 23/08/2017

Kiểm tra thông tin Sinh viên ( Bảo hiểm Y tế)

Ngày đăng: 16/08/2017

Thông báo thực hiện công tác ngoại trú 2017-2018

Ngày đăng: 11/08/2017

Thông báo thực hiện Bảo hiểm năm học 2017-2018 (SV năm 2,3,4)

Ngày đăng: 11/08/2017

Thông báo về thực hiện chế độ chính sách 2017-2018

Ngày đăng: 11/08/2017

Hướng dẫn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 2017_2018

Ngày đăng: 11/08/2017

Thông báo thu học phí, năm học 2017-2018 (chính quy)

Ngày đăng: 11/08/2017