Thông báo” V/v cấp giấy xác nhận SV đối với các lớp Hệ thường xuyên”. SV hệ thường xuyên sẽ thực hiện theo thông báo 35/TB-ĐHTDM ngày 10/8/2018 (có file kèm theo)

Ngày đăng: 09/10/2018

Danh sách sinh viên D18 được hoàn trả tiền BHYT 3 tháng.

Ngày đăng: 30/09/2018

Danh sách sv năm nhất D18 được hoàn trả BHYT ( 15 tháng)

Ngày đăng: 30/09/2018

Danh sách Sinh viên năm nhất D18 chưa mua được thẻ BHYT

Ngày đăng: 30/09/2018

Danh sách sinh viên năm nhất D18 đủ điều kiện mua thẻ BHYT

Ngày đăng: 30/09/2018

Thông báo v/v đăng ký bổ sung, điều chỉnh thông tin, địa chỉ ngoại trú

Ngày đăng: 24/09/2018

Thông báo ” chuyển đổi số điện thoại từ 11 sang 10 số đối với SV sử dụng dịch vụ tại BIDV”

Ngày đăng: 20/09/2018

THÔNG BÁO “Hướng dẫn quy trình đóng học phí tự động qua ngân hàng BIDV bằng hình thức Smart Banking”

Ngày đăng: 12/09/2018

Thông báo “Đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú năm học 2018-2019”

Ngày đăng: 24/08/2018

Thông báo “Danh sách (kèm theo file) số tài khoản nhận HBKKHT_HK1_17-18 (ĐỢT 2)_ cập nhật đến ngày 22/8/2018” các điều chỉnh liên hệ phòng CTSV đến 16h00 ngày 24/8/2018

Ngày đăng: 23/08/2018

“Thông báo CHỤP ẢNH làm thẻ sinh viên D18″_ các sinh viên D18 chưa chụp ảnh làm thẻ sinh viên sẽ chụp vào ngày 25/8/2018 từ 08h00′ -16h00′ tại phòng B2. 103.

Ngày đăng: 20/08/2018

thông báo Bảo hiểm năm học 2018-2019

Ngày đăng: 20/08/2018

Thông báo miễn giảm học phí năm học 2018-2019

Ngày đăng: 20/08/2018

Thông báo “KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT TÀI KHOẢN SV” chuyển tiển học bổng HKII đợt 3 (2016-2017) và học bổng HKI đợt 2(2017-2018). Thời gian hoàn thành: 16h00′ ngày 22/8/2018. Sau thời gian trên sẽ ngừng chi trả_SV kiểm tra danh sách đính kèm

Ngày đăng: 15/08/2018

Thông báo “ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN”. Từ ngày 20/8/2018 Sv cần GXN sẽ thực hiện đăng ký ONLINE qua “cổng thông tin đào tạo”

Ngày đăng: 10/08/2018