Thông báo “Đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú năm học 2018-2019”

Ngày đăng: 24/08/2018

Thông báo “ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN”. Từ ngày 20/8/2018 Sv cần GXN sẽ thực hiện đăng ký ONLINE qua “cổng thông tin đào tạo”

Ngày đăng: 10/08/2018

Thông báo “Làm THẺ SINH VIÊN_D17 và thẻ ATM-BIDV_ D15&D16” (sinh viên xem 4 file đính kèm)

Ngày đăng: 03/11/2017

Thông báo “nhận thẻ BIDV của Sinh viên D15&D16” *Địa điểm: I2.101 (cổng 4- bên cạnh phòng Công tác Sinh viên) *Thời gian: ngày 19/10/2017 các lớp D15; ngày 20/10/2017 các lớp D16, Buổi sáng từ 08h30′ đến 11h00′-Buổi chiều từ 13h00′ đến 16h00′ – Sinh viên mang theo CMND để đối chiếu, không giải quyết nhận thay.

Ngày đăng: 17/10/2017

Hướng dẫn sử dụng thẻ sinh viên-Thẻ BIDV

Ngày đăng: 02/10/2017

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA (sinh viên năm 1-tuyển sinh 2017)

Ngày đăng: 23/08/2017

Tăng mức vay đối với sinh viên (Quyết định số: 751/QĐ-TTg, ngày 30/5/2017)

Ngày đăng: 08/06/2017

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Cho học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về ngoại trú của học sinh, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một hệ chính quy

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 07/04/2017

Học bổng khuyến khích học tập (44/2007/QĐ-BGDĐT-15-8-2007)

Ngày đăng: 07/04/2017

Quy chế công tác sinh viên ban hành năm 2016

Ngày đăng: 06/01/2017

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điểu chính mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 12/01/2016

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (597/ĐHTDM-CTSV ngày 16/12/2015)

Ngày đăng: 17/12/2015

Hướng dẫn Vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội năm 2015-2016

Ngày đăng: 15/09/2015