Kiểm tra thông tin Sinh viên ( Bảo hiểm Y tế)

Ngày đăng: 16/08/2017      Lượt xem: 1907

Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân

** Cách kiểm tra:
1. Tải file excel thongtinSV_BHYT về máy.
2. Nhập mã SV vào ô tìm kiếm
3. Kiểm tra lại thông tin cá nhân (số CMND, ngày sinh, địa chỉ thường trú, nơi khám chữa bệnh, số thẻ BHYT nếu có)

** Sai sót, thiếu thông tin:
Trực tiếp đến phòng Công tác Sinh viên để chỉnh sửa, bổ sung.

** Thời gian kiểm tra:
Từ 16/08/2017 đến 30/09/2017

** Sự cần thiết chỉnh sửa, bổ sung thông tin
Thông tin này được sử dụng để in thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2018 và các năm tiếp theo khi học tại trường.
Nếu sai, SV không chỉnh sửa: sẽ gặp khó khăn khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Tải file tại đây thongtinsv-_bhyt