Thông báo nhận thẻ BHYT đợt bổ sung tháng 3/2017

Ngày đăng: 21/03/2017      Lượt xem: 219

** Đề nghị các lớp trưởng, các cá nhân có mua BHYT bổ sung nhưng chưa nhận đến phòng Công tác Sinh viên để nhận thẻ gấp.

-Thời hạn phát thẻ: từ 01/03/2017 đến 14/04/2017.

** Việc không đến nhận thẻ, nếu xảy ra những trường hợp khẩn cấp cần thẻ BHYT , Nhà trường không thể hỗ trợ kịp thời, mọi chi phí phát sinh do không có thẻ BHYT sinh viên tự chịu trách nhiệm.