Thông báo phát thẻ BHYT Sinh viên năm 2017 ( đợt 1)

Ngày đăng: 28/12/2016      Lượt xem: 235

Đã có thẻ BHYT (đợt 1), đề nghị lớp trưởng các lớp vui lòng đến phòng Công tác Sinh viên nhận thẻ.
Thời gian: Từ ngày 29/12/2016 đến 13/01/2017 ( trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)