Thông báo v/v nhận thẻ BHYT SV năm nhất D17 (3 tháng cuối năm 2017 )

Ngày đăng: 13/10/2017      Lượt xem: 244

Đã có thẻ BHYT 03 tháng cuối năm 2017 của SV năm nhất ( khóa D17). Đề nghị Ban cán sự các lớp khóa D17 cử đại diện đến nhận thẻ BHYT phát cho sinh viên.
** Nơi nhận: Văn phòng Đoàn trường- Hội SV (dãy I3) từ ngày 16/10/2017-20/10/2017, giờ hành chính.
** Lưu ý:
-SV cần thẻ BHYT gấp để khám chữa bệnh có thể đến nhận trực tiếp.
-SV có đóng BHYT nhưng không có thẻ hoặc có sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT: liên hệ phòng Công tác Sinh viên để được bổ sung/ điều chỉnh.