TIN TỨC


Bổ sung hồ sơ làm thẻ sinh viên D20 (đợt cuối)

SV xem kỹ thông báo đính kèm và thực hiện. Cán bộ lớp thực hiện tổng hợp về nộp về phòng CTSV ngày 25/12/2020. SV sẽ không được cấp thẻ nếu không hoàn thành hồ sơ.

THÔNG BÁO