Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

KHÁT VỌNG

Có ý thức phấn đấu vươn lên đỉnh cao trí thức, ước vọng tới những điều tốt đẹp và quyết tâm thực hiện một cách mạnh mẽ nhất.

TRÁCH NHIỆM

Có thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm với chính mình, với gia đình, xã hội, Tổ quốc, nhân loại; có đủ năng lực và kỹ năng để chịu trách nhiệm

SÁNG TẠO

Có tư duy đổi mới, có đủ năng lực và trình độ chuyên môn để tạo ra giá trị mới đáp ứng yêu cầu và phục vụ cho sự phát triển của xã hội

Thông báo

ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Niềm vui ngày Tốt nghiệp
hẹn gặp lại...

GÓC VINH DANH

– Nơi tôn vinh những gương mặt sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

– Là những đại sứ lan tỏa “Văn hóa Đại học Thủ Dầu Một” đến với cộng đồng, xã hội.

Tin tức

Khai mạc kiểm định AUN-QA lần thứ 280 tại trường ĐH Thủ Dầu Một

Trường Đại học Thủ Dầu Một: Dáng vóc trường đại học thông minh trong thành phố thông minh

Nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo ngành Luật, ngành Quản lý nhà nước

Thêm cơ hội thực tập, thực hành nghề nghiệp cho SV khối ngành Sư phạm, Ngoại ngữ

Tổng Bí thư: ‘Không được cậy có quyền, uốn thẳng thành cong’

Văn hóa còn thì dân tộc còn

Thông điệp từ những chuyến đi: Sẵn sàng bảo vệ cõi bờ Tổ quốc

Người đứng đầu đại học công lập là Hiệu trưởng hay Chủ tịch Hội đồng trường?

Sự kiện

20-24

Th6

Về việc đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên các hệ lưu ý thực hiện theo nội dung Thông báo số 81.

25

Th6

Về việc đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên các hệ lưu ý thực hiện theo nội dung Thông báo số 81.

LẮNG NGHE HỌ NÓI VỀ

“NGÔI NHÀ TDMU”

Chung sống an toàn với đại dịch Covid. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của ngành Y tế

Từng bước đáp ứng những mong muốn, kỳ vọng của người học tại Trường

Đóng góp ý kiến để cùng phát triển. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến sinh viên

0
Đào tạo Đại học
0
Đào tạo Thạc sĩ
0
Đào tạo Tiến sĩ

Top nội dung được quan tâm