Posts by bienvvd

Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện: Chương trình “Đêm đông ấm áp” năm 2018

Ngày đăng: 01/03/2019

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điểu chính mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 12/01/2016

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (597/ĐHTDM-CTSV ngày 16/12/2015)

Ngày đăng: 17/12/2015

Danh sách các lớp chưa hoàn thành đăng ký ngoại trú năm học 2015_2016

Ngày đăng: 04/12/2015

Thông báo nhắc nhở thực hiện công tác đăng ký ngoại trú sinh viên năm học 2015-2016

Ngày đăng: 04/12/2015