Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Posts by Trần Đức Hoàn

Danh sách sinh viên chưa cập nhật ngoại trú (cập nhật 22/04/2020)

Ngày đăng: 22/04/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN-SỐ 2 “các lớp D15 (Kiến trúc, Đô thị, Xây dựng) và D16 ( trừ các lớp Kiến trúc, Xây dựng)”. Thời gian: 08/4/2020 đến 14/4/2020.

Ngày đăng: 08/04/2020

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THAM GIA GIẢI VIỆT DÃ NUMBER 1 NĂM 2020

Ngày đăng: 03/12/2019

LỊCH THI ĐẤU GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN CHÀO MỪNG 20/11/2019

Ngày đăng: 07/11/2019

Thông báo số 2 về việc cập nhật bổ sung địa chỉ ngoại trú năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 04/11/2019

Thông báo danh sách sinh viên chưa đăng ký ngoại trú năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 28/10/2019

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN, ĐIỀN KINH SINH VIÊN 2019

Ngày đăng: 25/10/2019

Thông báo Kết quả đăng ký địa chỉ ngoại trú sinh viên năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 09/10/2019

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày đăng: 22/08/2019