Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Posts by Nguyễn Hữu Toán

Thông báo cập nhật số tài khoản nhận tiền học bổng đợt 2 (có danh sách kèm theo)

Ngày đăng: 25/02/2021

Danh sách tình trạng sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (Tính đến 03/02/2021-có file đính kèm)

Ngày đăng: 04/02/2021

Danh sách sinh viên được gia hạn học phí, học kỳ 2, năm học 2020-2021

Ngày đăng: 29/01/2021

Danh sách sinh viên xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1, 2020-2021

Ngày đăng: 19/01/2021

Thông báo đánh giá rèn luyện học kỳ 1, 2020-2021 (thông báo số 1)

Ngày đăng: 18/01/2021

Thông báo “Giải quyết cho sinh viên D20 chính quy chưa nhận mã kích hoạt tài khoản của ngân hàng BIDV” (theo link đính kèm)

Ngày đăng: 15/01/2021

Thông báo nộp đơn gia hạn học phí HK2, 2020-2021

Ngày đăng: 28/12/2020

Bổ sung hồ sơ làm thẻ sinh viên D20 (đợt cuối)

Ngày đăng: 18/12/2020

Hướng dẫn sử dụng “SmartBanking BIDV” (SM-BIDV) lần đầu và thông báo các phí dịch vụ khi sử dụng tài khoản BIDV.

Ngày đăng: 09/12/2020

Kết quả lần 1_ Học bổng HKII, 2019-2020

Ngày đăng: 08/12/2020