Thông báo cập nhật số tài khoản nhận tiền học bổng đợt 2 (có danh sách kèm theo)

Ngày đăng: 25/02/2021

Kết quả lần 1, học bổng học kỳ 1, 2019-2020 ( phản hồi liên hệ phòng CTSV, hết ngày 22/9/2020)

Ngày đăng: 16/09/2020

Kiểm tra số tài khoản- Danh sách HBKKHT- HK2, NH:2018-2019

Ngày đăng: 10/04/2020

Kết quả HBKKHT Học kỳ 2, 2018-2019

Ngày đăng: 31/03/2020

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG, HK1-2018-2019; CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG.

Ngày đăng: 19/06/2019

Kết quả xét HBKKHT lần 1.

Ngày đăng: 10/06/2019

KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC TẬP (DÙNG XÉT HỌC BỔNG) VÀ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 05/04/2019

(Bổ sung) _ CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN HBKKHT HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 27/03/2019

Quyết định cấp HBKKHT (QĐ: 1686) và cập nhật số tài khoản đến 16h00 ngày 16/11/2018, các sinh viên có số tài khoản đúng, còn hoạt động sẽ được chuyển tiền trong đợt 1 (khi có thông báo chuyển tiền của phòng KHTC), các trường hợp còn lại có thông báo cập nhật sau. Lưu ý: SINH VIÊN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI THÔNG BÁO TRÊN WEB CỦA PHÒNG CTSV

Ngày đăng: 16/11/2018

Thông báo: Kết quả xét HBKKHT, học kỳ 2 và danh hiệu sinh viên năm học 2017-2018

Ngày đăng: 07/11/2018

Thông báo “KẾT QUẢ tạm xét HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP” học kỳ 2, năm học 2017-2018: D15, D16, D17, các thắc mắc SV liên hệ trực tiếp phòng CTSV (Thầy Toán) để được giải đáp. Thời gian giải quyết: Trước 16h00′ ngày 24/10/2018.

Ngày đăng: 18/10/2018

Thông báo “Danh sách (kèm theo file) số tài khoản nhận HBKKHT_HK1_17-18 (ĐỢT 2)_ cập nhật đến ngày 22/8/2018” các điều chỉnh liên hệ phòng CTSV đến 16h00 ngày 24/8/2018

Ngày đăng: 23/08/2018

Kết quả TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018, các lớp cuối khóa. Các thắc mắc SV liên hệ trực tiếp – thầy TOÁN – phòng CTSV (thời gian: trước ngày 26/7/2018)

Ngày đăng: 20/07/2018

Kết quả xét HBKKHT học kỳ 1, năm học 2017-2018. Lưu ý: SV kiểm tra số tài khoản ngân hàng, những SV chưa có tài khoản đề nghị cung cấp “Giấy xác nhận tài khoản” của Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bình Dương (số 549 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành. tp TDM, BD) các thắc mắc, cung cấp số tài khoản SV liên hệ phòng CTSV-thầy Toán, đến hết ngày 07/6/2018)

Ngày đăng: 31/05/2018

Tóm tắt “HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP”

Ngày đăng: 21/05/2018