KẾT QUẢ RÈN LUYỆN _CHÍNH THỨC, HK2 (2019-2020)

Ngày đăng: 11/11/2020

Thông báo (số 2) “kiểm tra kết quả rèn luyện HKII, 2019-2020” Thời gian từ 19/9/2020-25/9/2020

Ngày đăng: 18/09/2020

Thông báo (số 1) “Đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020”

Ngày đăng: 31/08/2020

Thông báo “KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHÍNH THỨC, HỌC KỲ 1, 2019-2020” D15KTR, D15QH, D16 (thời gian đào tạo >=4.0 năm), D17, D18 và D19

Ngày đăng: 02/07/2020

Thông báo số 6 “kiểm tra kết quả rèn luyện HKI, 2019-2020 _ĐỢT CUỐI”

Ngày đăng: 19/06/2020

Thông báo “xử lý điểm rèn luyện” đối với các trường hợp không lưu được kết quả đánh giá.Thời gian: từ ngày thông báo đến hết 10h30 ngày thứ Sáu (05/6/2020), tại phòng CTSV. (sinh viên mang theo thẻ SV khi liên hệ)

Ngày đăng: 03/06/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SỐ 5

Ngày đăng: 21/05/2020

Kết quả rèn luyện HK1, 2019-2020, các lớp D15 (thời gian đào tạo >=4.5 năm) và D16 (thời gian đào tạo =3.5 năm)

Ngày đăng: 05/05/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN – SỐ 4

Ngày đăng: 28/04/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN_SỐ 3

Ngày đăng: 23/04/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN-SỐ 2 “các lớp D15 (Kiến trúc, Đô thị, Xây dựng) và D16 ( trừ các lớp Kiến trúc, Xây dựng)”. Thời gian: 08/4/2020 đến 14/4/2020.

Ngày đăng: 08/04/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN-SỐ 1 “các lớp D15 (Kiến trúc, Đô thị, Xây dựng) và D16 ( trừ các lớp Kiến trúc, Xây dựng)”. Thời gian: 08/4/2020 đến 14/4/2020.

Ngày đăng: 06/04/2020

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 20182 (chính thức)

Ngày đăng: 10/03/2020

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HK2, 2018-2019

Ngày đăng: 28/02/2020

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN

Ngày đăng: 21/02/2020