Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ để làm Thẻ Sinh viên

Ngày đăng: 08/06/2021      Lượt xem: 1033

Ngân hàng BIDV mời những sinh viên trong danh sách (nhập MSSV để tra cứu) bổ sung hồ sơ để hoàn thành việc cấp Thẻ Sinh viên.

  • Địa chỉ: 549 Đại lộ Bình Dương – Hiệp Thành – Thủ Dầu Một – Bình Dương; lầu 2, quầy 78 (Cô Khuyên).

  • Thời gian: Từ ngày 8/6/2021

  • Mang theo:

Generated by wpDataTables
Tin cùng chuyên mục