Danh sách SV hưởng TCXH học kỳ 2, năm học 2017-2018. Lưu ý: SV kiểm tra số tài khoản ngân hàng, những SV chưa có tài khoản đề nghị cung cấp “Giấy xác nhận tài khoản” của Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bình Dương (số 549 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành. tp TDM, BD) các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV-thầy Toán, đến hết ngày 23/5/2018)

Ngày đăng: 16/05/2018      Lượt xem: 778

TCXH _ HK2 _ quyet dinh

Tin cùng chuyên mục
Danh sách sinh viên xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1, 2020-2021 Nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020-2021 Danh sách xét “Trợ cấp xã hội” học kỳ 2, năm học: 2019-2020 (các thắc mắc SV liên hệ trực tiếp phòng CTSV, hết ngày 24/7/2020) Thông báo “Nộp hồ sơ trợ cấp xã hội học kỳ 2, 2019-2020” Nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2019-2020 DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI (HK2, NH: 2018-2019) THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 Kết quả xét “trợ cấp xã hội” học kỳ 1, năm học 2018_2019 Danh sách sinh viên xét hưởng TRỢ CẤP XÃ HỘI, học kỳ 2, năm học 2017-2018 Thông báo “Cung cấp và kiểm tra tài khoản chuyển tiền HỌC BỔNG; KHEN THƯỞNG; TCXH”. Sinh viên kiểm tra danh sách đã chuyển tiền đợt 1, các SV còn thiếu số tài khoản (danh sách D2) cung cấp số tài khoản ( bằng XÁC NHẬN TÀI KHOẢN_ ngân hàng BIDV – chi nhánh Bình Dương) về phòng công tác sinh viên. Phòng CTSV gửi 02 danh sách kèm theo (danh sách đã chuyển đợt 1 và sẽ chuyển đợt 2). Sinh viên không cung cấp tài khoản nhà trường sẽ ngừng chi trả và chuyển về ngân sách. các khiếu nại sẽ không giải quyết. Thời gian thực hiện đến 16h00 ngày 27/03/2018. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Toán – Phòng CTSV