Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Danh sách thầy cô phụ trách Công tác Sinh viên của Khoa/Viện

Ngày đăng: 29/04/2021      Lượt xem: 401

Danh sách thầy cô phụ trách Công tác Sinh viên của Khoa/Viện, sinh viên có thể liên hệ công việc khi cần.

TT Họ tên cán bộ viên chức Email Lĩnh vực phụ trách  Khoa/Viện Chương trình
1 Nguyễn Bình An annb@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Công nghiệp Văn hóa Âm nhạc
2 Phạm Thanh Sang sangpt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Công nghiệp Văn hóa Du lịch và Địa lý học
3 Nguyễn Thị Ngọc Điệp diepntn.ktxd@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật
4 Lê Thanh Bình binhlt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật
5 Phạm Đắc Vy Thảo thaopdv@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Công nghiệp Văn hóa Văn hoá học
6 Lý Thị Ngọc Diễm diemltn@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kiến trúc Kiến trúc
7 Đặng Mai Thành thanhdm@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kiến trúc Kỹ nghệ gỗ
8 Lê Công Huấn huanlc@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kiến trúc Kỹ nghệ gỗ
9 Nguyễn Thị Hằng hangnt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kiến trúc Kỹ thuật xây dựng
10 Cù Thị Ánh Tuyết tuyetcta@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kiến trúc Quy hoạch vùng và đô thị
11 Huỳnh Thị Xuân Hường huonghtx@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kinh tế Kế toán
12 Huỳnh Thị Như Ý huynhthinhuy.bd909@gmail.com Công tác sinh viên Kinh tế Kế toán
13 Nguyễn Thị Khánh Hảo haontk@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kinh tế Quản lý công nghiệp
14 Cao Hoài Thương thuongch@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kinh tế Quản lý chuỗi cung ứng và Logistic
15 Nguyễn Thị Văn Chương chuongntv@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kinh tế Quản trị kinh doanh
16 Kim Văn Võ kimvanvo1998@gmail.com Công tác sinh viên Kinh tế Quản trị kinh doanh
17 Nguyễn Thị Minh Thảo thaontmt99@gmail.com Công tác sinh viên Kinh tế Tài chính ngân hàng
18 Trần Thị Như Quỳnh quynhttn@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kỹ thuật – Công nghệ Công nghệ thông tin
19 Võ Thị Diễm Hương huongvtd@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kỹ thuật – Công nghệ Hệ thống thông tin và Trí tuệ nhân tạo
20 Nguyễn Thị Hoa Cúc cucnth@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kỹ thuật – Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô
21 Mạch Thị Bích Ngọc ngocmtb@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Kỹ thuật – Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử
22 Nguyễn Thị Thanh Trâm tramntt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Khoa học Quản lý Kỹ Thuật Môi Trường
23 Lê Thị Thùy Dương duongltt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Khoa học Quản lý Quản lý nhà nước
24 Trần Thị Anh Thư thutta.khql@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Khoa học Quản lý Quản lý Tài nguyên Môi trường và Đất đai
25 Trần Thị Khánh Hòa hoattk@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Khoa học Quản lý Quản lý Tài nguyên Môi trường và Đất đai
26 Nguyễn Hà Trang trangnh@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Khoa học Quản lý Quốc tế học
27 Trương Diễm Linh linhtd@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Ngoại Ngữ Ngôn Ngữ Anh
28 Trương Thị Lan Hương huongttl@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Ngoại ngữ Ngôn ngữ Trung Quốc
29 Nguyễn Vinh Hiển hiennv@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học
30 Trần Thị Yến Nhi nhitty@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Phát triển ứng dụng Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
31 Nguyễn Thị Lợi loint@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Phát triển ứng dụng Hóa học
32 Huỳnh Anh Tuấn tuanha@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Phát triển ứng dụng Phụ trách chung
33 Nguyễn Thị Huỳnh Nga nganth@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Phát triển ứng dụng Vật lý
34 Nguyễn Thị Ngọc Tâm tamntn@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Sư phạm Giáo dục mầm non
35 Võ Thị Thanh Nhàn nhanvtt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Sư phạm Giáo dục Tiểu học
36 Ngô Minh Sang sangnm@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Sư phạm Sư phạm Lịch sử
37 Mai Thế Mạnh manhmt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Sư phạm Sư phạm Ngữ văn
38 Nguyễn Thị Diễm Quyên quyenntd@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Sư phạm Sư phạm Ngữ văn
39 Dương Thanh Huyền huyendt@tdmu.edu.vn Công tác sinh viên Sư phạm Toán học