Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Danh sách sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí

Ngày đăng: 27/01/2022      Lượt xem: 6762

DANH SÁCH SINH VIÊN

ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN

NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

1- Đối tượng: Sinh viên đủ điêu kiện theo công văn số 17/ĐHTDM-CTSV ngày 13/1/2022

2- Tra cứu danh sách bên dưới: Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin.

Nếu có thắc mắc thì liên hệ phòng Công tác sinh viên từ ngày 7/2/2022 gặp Thầy Nguyễn Hữu Toán để được xử lý.

3- Sinh viên có tên trong danh sách: phải thực hiện đúng thời gian quy định đã được gia hạn.

Danh sách tra cứu:

STT Mã SV Họ và Tên Thời gian được gian hạn
0 0 0 0
1 1822202010216 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 25/02/2022
2 1822202010523 Cao Yến Phi 25/02/2022
3 1824801030232 Nguyễn Minh Toàn 25/02/2022
4 1825801010033 Lê Hoàng Sơn 25/02/2022
5 1825802010009 Trần Xuân Nghiêm 25/02/2022
6 1825802010071 Huỳnh Thiện Trí 25/02/2022
7 1922104030065 Trần Tuấn Khôi 25/02/2022
8 1922104030082 Nguyễn Trọng Thưởng 25/02/2022
9 1922202010030 Nguyễn Quốc Danh 25/02/2022
10 1922202010119 Tạ Ngọc Hoàng Yến 25/02/2022
11 1922202010132 Cao Thị Như Quỳnh 25/02/2022
12 1922202010793 Nguyễn Hoài Phong 25/02/2022
13 1922202010795 Nguyễn Hoàng Phong Phú 25/02/2022
14 1922202010811 Lê Thiện Ngọc Hoàng Yến Phượng 25/02/2022
15 1922202040125 Hồ Thị Phụng Nghi 25/02/2022
16 1922202040136 Lê Thị Tuyết Anh 25/02/2022
17 1922202040259 Đặng Thị Thu Tuyền 25/02/2022
18 1922202040289 Nguyễn Ngọc Lan 25/02/2022
19 1922202040398 Lê Thị Ngọc Ánh 25/02/2022
20 1922202040420 Nguyễn Thị Kim Chi 25/02/2022
21 1922202040431 Châu Thị Thùy Dung 25/02/2022
22 1922202040521 Lê Thị Hoàn 25/02/2022
23 1922202040589 Nông Phương Linh 25/02/2022
24 1922202040621 Võ Đức Minh 25/02/2022
25 1922202040676 Võ Thị An Nhàn 25/02/2022
26 1922202040721 Phan Thị Kim Oanh 25/02/2022
27 1922202040727 Cổ Hồng Phúc 25/02/2022
28 1922202040796 Quảng Thị Thiên 25/02/2022
29 1922202040886 Trần Thị Trâm 25/02/2022
30 1922202040898 Lựu Đức Trinh 25/02/2022
31 1923102050039 Trần Thanh Tuấn 25/02/2022
32 1923102050078 Hồ Thị Kim Ngân 25/02/2022
33 1923102050094 Huỳnh Hồng Ngọc 25/02/2022
34 1923102050095 Tô Thị Mộng Trầm 25/02/2022
35 1923102050266 Nguyễn Văn Tấn Tài 25/02/2022
36 1923106010027 Lê Thanh Hòa 25/02/2022
37 1923401010322 Nguyễn Thị Kim Anh 25/02/2022
38 1923403010085 Trương Thị Thùy Ngân 25/02/2022
39 1923403010179 Phạm Thị Thanh Đào 25/02/2022
40 1923403010386 Mai Thị Như Ý 25/02/2022
41 1923403010517 Trần Thị Hoài 25/02/2022
42 1923403010593 Lê Vi Na 25/02/2022
43 1923403010629 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/02/2022
44 1923403010631 Trần Thị Mỹ Nhiên 25/02/2022
45 1923403010735 Nguyễn Thị Thúy 25/02/2022
46 1923403010773 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25/02/2022
47 1923403010813 Trần Phạm Tường Vy 25/02/2022
48 1923801010258 Nguyễn Phan Minh Trọng 25/02/2022
49 1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm 25/02/2022
50 1923801010333 Hồ Long Ẩn 25/02/2022
51 1923801010448 Hà Quốc Huy 25/02/2022
52 1924403010006 Đặng Tuấn Hải 25/02/2022
53 1924403010190 Nguyễn Lê Trung Dũng 25/02/2022
54 1925106010087 Đinh Minh Phúc 25/02/2022
55 1925106050093 Trương Thị Phường 25/02/2022
56 1925106050106 Nguyễn Thị Thanh Vân 25/02/2022
57 1925106050133 Lăng Thị Thùy Linh 25/02/2022
58 1925202010153 Võ Trần Tỷ 25/02/2022
59 1925801010021 Đặng Quốc Huy 25/02/2022
60 1925801010074 Trần Công Thảo 25/02/2022
61 1927601010030 Phan Ngọc Cần 25/02/2022
62 1928501030003 Trần Thị Thoại Trinh 25/02/2022
63 1928501030098 Tạ Mạnh Thủy Tiên 25/02/2022
64 2021401010028 Huỳnh Diệu Ái 25/02/2022
65 2021402020661 Bích Thị Hồng Vân 25/02/2022
66 2022104030011 Trịnh Văn Trung 25/02/2022
67 2022202010146 Nguyễn Văn Hữu Phúc 25/02/2022
68 2022202010151 Đào Thị Xuân 25/02/2022
69 2022202011348 Trịnh Cao Trí 25/02/2022
70 2022202040051 Dương Diệp Nhã Linh 25/02/2022
71 2022202040118 Triệu Thùy Linh 25/02/2022
72 2022202041001 Đinh Thị Hiền Thanh 25/02/2022
73 2022202041111 Nguyễn Thùy Trang 25/02/2022
74 2022202041136 Trần Nguyễn Nhật Trường 25/02/2022
75 2022202041210 Phạm Thúy Huỳnh 25/02/2022
76 2023106010002 Huỳnh Lê Anh Thư 25/02/2022
77 2023401010209 Hà Nguyễn Trà My 25/02/2022
78 2023401010213 Lâm Văn Bình 25/02/2022
79 2023401010231 Nguyễn Minh Trí 25/02/2022
80 2023401010921 Trương Lan Hương 25/02/2022
81 2023401011063 Phạm Thuý Ngân 25/02/2022
82 2023401011315 Trần Thị Duyên Thùy 25/02/2022
83 2023401011321 Nguyễn Thị Hồng Thúy 25/02/2022
84 2023401011404 Phạm Thị Mai Trinh 25/02/2022
85 2023402010570 Nguyễn Thị Kiều Oanh 25/02/2022
86 2023402010572 Lý Thị Kim 25/02/2022
87 2023402010697 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/02/2022
88 2023402010878 Huỳnh Ngọc Long 25/02/2022
89 2023402010910 Dương Thị Thu Nguyệt 25/02/2022
90 2023402010949 Lê Thị Như Quỳnh 25/02/2022
91 2023402011088 Nguyễn Thị Anh Thư 25/02/2022
92 2023403010117 Nguyễn Kim 25/02/2022
93 2023403010156 Nguyễn Thị Hồng Diễm 25/02/2022
94 2023403010267 Châu Thị Thúy Quỳnh 25/02/2022
95 2023403010386 Trần Hạnh Phúc 25/02/2022
96 2023403010511 Trương Bích Liễu 25/02/2022
97 2023403010604 Nguyễn Thanh Thảo 25/02/2022
98 2023403010761 Lê Thị Trâm Anh 25/02/2022
99 2023403010794 Trần Thị Lê Vi 25/02/2022
100 2023403010906 Lê Vũ Ngọc Hiền 25/02/2022
101 2023403011016 Ngô Thị Kim Ngân 25/02/2022
102 2023403011107 Nguyễn Thị Phượng 25/02/2022
103 2023403011232 Trần Thị Mỹ Trinh 25/02/2022
104 2023403011258 Phạm Trần Phương Uyên 25/02/2022
105 2023403011291 Nguyễn Thị Nhung 25/02/2022
106 2023801010200 Đào Thị Diệp Huệ 25/02/2022
107 2023801010899 Vũ Văn Thịnh 25/02/2022
108 2023801011011 Nguyễn Quốc Yên 25/02/2022
109 2024801030014 Ngô Trường 25/02/2022
110 2024801030251 Nguyễn Đức Nghĩa 25/02/2022
111 2025102050012 Nguyễn Tiến Danh 25/02/2022
112 2025102050021 Võ Tuấn Kiệt 25/02/2022
113 2025102050062 Phạm Anh Kiệt 25/02/2022
114 2025102050101 Nguyễn Tiến Đức 25/02/2022
115 2025102050170 Nguyễn Hồ Thanh Dương 25/02/2022
116 2025102050636 Điểu Cọc Nay 25/02/2022
117 2025102050691 Nguyễn Hoàng Kim Sơn 25/02/2022
118 2025102050775 Huỳnh Anh 25/02/2022
119 2025106050271 Nguyễn Thị Lệ Ái 25/02/2022
120 2025106050397 Nguyễn Dĩ Khang 25/02/2022
121 2025106050413 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 25/02/2022
122 2025106050600 Nguyễn Thị Hồng Phượng 25/02/2022
123 2025202010145 Nguyễn Văn Thanh 25/02/2022
124 2025202160045 Nguyễn Chí Đức 25/02/2022
125 2025202160055 Nguyễn Tấn Phúc 25/02/2022
126 2025401010164 Lê Phương Lộc 25/02/2022
127 2025801010053 Đặng Thị Bảo Trân 25/02/2022
128 2025802010022 Nguyễn Trọng Tài 25/02/2022
129 2025802010037 Ngô Xuân Sang 25/02/2022
130 2025802010093 Cao Phan An 25/02/2022
131 2025802010121 Dương Văn Phong 25/02/2022
132 2027601010048 Hồ Đăng Khoa 25/02/2022
133 2028101010186 Ung Thị Diễm Kiều 25/02/2022
134 2028101010196 Huỳnh Công Danh 25/02/2022
135 2028101010345 Nguyễn Trung Tuấn Tài 25/02/2022
136 2028501010025 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/02/2022
137 2028501010087 Nguyễn Thị Loan Em 25/02/2022
138 2031402020053 Phạm Thị Mỹ Trang 25/02/2022
139 2031402020123 Nguyễn Thị Hiền 25/02/2022
140 2031402020126 Thành Thị Kết 25/02/2022
141 2031402020129 Nguyễn Thị Liên 25/02/2022
142 2122104030028 Lê Trần Quốc Trúc 25/02/2022
143 2122104030117 Bùi Thị Hải 25/02/2022
144 2122104030285 Phan Minh Hưng 25/02/2022
145 2122104030415 Nguyễn Hoàng Phúc 25/02/2022
146 2122202010661 Trần Thị Thanh Hiền 25/02/2022
147 2122202011132 Bùi Thị Phượng 25/02/2022
148 2122202011188 Nguyễn Trung Thịnh 25/02/2022
149 2122202040185 Vương Thúy Ngân 25/02/2022
150 2122202040254 Dương Thị Mỹ Linh 25/02/2022
151 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến 25/02/2022
152 2122202040680 Phạm Thị Bảo Ngân 25/02/2022
153 2122202040806 Hải Nữ Mộng Cầm 25/02/2022
154 2122202041040 Đặng Thị Quỳnh Nga 25/02/2022
155 2122202041143 Đặng Thị Mỹ Quyên 25/02/2022
156 2122202041153 Nguyễn Thị Quỳnh 25/02/2022
157 2122202041162 Nguyễn Quốc Sang 25/02/2022
158 2122202041185 Lê Thị Ngọc Thảo 25/02/2022
159 2122202041285 Võ Nguyễn Quế Trân 25/02/2022
160 2122202100026 Nguyễn Ngọc Tuyết My 25/02/2022
161 2122202100177 Ngô Thúy Ngân 25/02/2022
162 2122202100237 Đinh Thị Thùy Trang 25/02/2022
163 2123102050258 Rơ Châm Chưng 25/02/2022
164 2123102060046 Nguyễn Thị Trúc Xuân 25/02/2022
165 2123102060258 Lê Thị Minh Thư 25/02/2022
166 2123401010105 Hồ Thị Thúy 25/02/2022
167 2123401010293 Nguyễn Ngọc Xuân 25/02/2022
168 2123401010323 Sử Thị Ngọc Duyên 25/02/2022
169 2123401010486 Nguyễn Kiều Trúc Lam 25/02/2022
170 2123401010636 Đinh Văn Đạt 25/02/2022
171 2123401011296 Trần Đức Duy 25/02/2022
172 2123401011412 Trần Thị Ngọc Hiệp 25/02/2022
173 2123401011570 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/02/2022
174 2123401011953 Phạm Trần Mỹ Tâm 25/02/2022
175 2123402010373 Dương Thị Ngọc Quyên 25/02/2022
176 2123402010443 Hồ Nguyễn Hồng Trúc 25/02/2022
177 2123402010444 Phạm Ngọc Vi 25/02/2022
178 2123402010452 Võ Hoàng Ny 25/02/2022
179 2123402010453 Nguyễn Thị Quyên 25/02/2022
180 2123402010497 Nguyễn Kim Ngân 25/02/2022
181 2123402010721 Nguyễn Văn Thành 25/02/2022
182 2123402011195 Hồ Ngọc Tường Vi 25/02/2022
183 2123403010343 Vi Thị Thảo 25/02/2022
184 2123403010360 Nguyễn Thanh Ngân 25/02/2022
185 2123403010775 Nguyễn Tuyết Nhi 25/02/2022
186 2123403011057 Nguyễn Xuân Hồng 25/02/2022
187 2123403011447 Lê Hoàng Hạo Uyên 25/02/2022
188 2123801010077 Đặng Thùy Dương 25/02/2022
189 2123801010133 Phùng Nguyễn Nhật Huỳnh 25/02/2022
190 2123801010291 Nguyễn Thị Nhi 25/02/2022
191 2123801010302 Trịnh Minh Hoàng Hiệp 25/02/2022
192 2123801010482 Phạm Thanh Hằng 25/02/2022
193 2124202010010 Nguyễn Đoàn Hoài Phong 25/02/2022
194 2124801030015 Đặng Vĩnh Toàn 25/02/2022
195 2124801030225 Lê Văn Tính 25/02/2022
196 2124802010012 Hồ Thị Tường Vôn 25/02/2022
197 2124802010029 Mai Văn Quốc 25/02/2022
198 2124802010182 Huỳnh Nhất Linh 25/02/2022
199 2124802010282 Nguyễn Thanh Lân 25/02/2022
200 2124802010335 Phạm Thị Yến Linh 25/02/2022
201 2124802010399 Nguyễn Văn Đại 25/02/2022
202 2124802010414 Huỳnh Công Trường 25/02/2022
203 2124802010562 Cao Ngọc Phong 25/02/2022
204 2124802010570 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25/02/2022
205 2124802010668 Nguyễn Văn Duy 25/02/2022
206 2124802010735 Nguyễn Trung Kiên 25/02/2022
207 2124802010773 Nguyễn Hồng Phong 25/02/2022
208 2124802010863 Ngô Trường 25/02/2022
209 2124802050007 Trần Trung Nguyên 25/02/2022
210 2125102050205 Lê Viết Thắng 25/02/2022
211 2125102050207 Lê Duy Khánh 25/02/2022
212 2125102050216 Nguyễn Phúc Hào 25/02/2022
213 2125102050332 Đặng Công Chánh 25/02/2022
214 2125102050417 Võ Minh Đạt 25/02/2022
215 2125102050480 Huỳnh Công Nhơn 25/02/2022
216 2125102050822 Nguyễn Anh Quốc 25/02/2022
217 2125106010173 Đinh Thị Tố Hữu 25/02/2022
218 2125106010191 Chu Thị Thúy 25/02/2022
219 2125106010256 Nguyễn Võ Bảo Hân 25/02/2022
220 2125106010333 Phạm Trương Huyền 25/02/2022
221 2125106050346 Nguyễn Kim Chi 25/02/2022
222 2125106050370 Trần Lê Huỳnh Ngân 25/02/2022
223 2125106050646 Phan Văn Khánh 25/02/2022
224 2125106050817 Nguyễn Trung Hậu 25/02/2022
225 2125106051040 NguyễN QuốC ThắNg 25/02/2022
226 2125201140100 Lâm Hoài Quốc 25/02/2022
227 2125202010172 Võ Thiện Phú 25/02/2022
228 2125202010200 Hán Thị Thanh Ngọc 25/02/2022
229 2125401010071 Nguyễn Thị Nhung 25/02/2022
230 2125401010094 Trần Thị Kim Ngân 25/02/2022
231 2125401010272 Nguyễn Thị Mai Linh 25/02/2022
232 2125401010293 Hồ Trần Thanh Thúy 25/02/2022
233 2125401060014 Lê Vũ Hoàng Nhựt 25/02/2022
234 2125490010025 Phan Trúc Linh 25/02/2022
235 2128101010014 Nguyễn Phương Thảo 25/02/2022
236 2128101010166 Phạm Thanh Giang 25/02/2022
Generated by wpDataTables
Tin cùng chuyên mục