DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 22/04/2020)

Ngày đăng: 22/04/2020      Lượt xem: 1844

Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi qua email: hoantd@tdmu.edu.vn đến hết ngày 28/04/2020 để được kiểm tra, hỗ trợ. Để thuận lợi trong việc kiểm tra, khi gửi email phản hồi cần ghi rõ thông tin họ và tên, mã số sinh viên, lớp.

Tin cùng chuyên mục