“Ngày 24/6/2021, Trường Đại học Thủ Dầu Một được 12 tuổi. Trong 12 năm qua, với sự tận tâm của các thầy giáo, cô giáo, sự nỗ lực học tập của các thế hệ học viên, sinh viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến một bước dài trên con đường xây dựng một trường đại học mới. Vừa khẳng định về quy mô, chất lượng, hiệu quả, uy tín và thương hiệu, nhà trường còn khai mở lộ trình, tạo dựng những nhân tố mới làm động lực ban đầu hướng tới trường đại học thông minh và hành trang cho chặng đường sắp tới. Tuy đã làm nên sức sống và tương lai của một trường đại học nhưng con đường đi đến đại học thông minh của Trường vẫn còn dài và nhiều lực cản, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi đại dịch Covid kéo dài, đã và đang làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Để vượt qua thách thức này, tôi mong các thầy giáo, cô giáo, các bạn học viên, sinh viên dấn thân hơn nữa, sẵn sàng áp dụng triệt để mô hình đại học thông minh ở mọi cấp độ, không ngừng học tập, sáng tạo, làm nên những dấu ấn riêng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, quyết tâm đưa nhà trường đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.”
PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp
Chủ tịch Hội đồng trường

KHÁT VỌNG

TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

QUY MÔ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

0
Chương trình đào tạo đại học
0
Sinh viên chính quy
0
Sinh viên thường xuyên

QUY MÔ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

0
Khoa đa ngành
0
Phòng/ban
0
Trung tâm
0
Viện Đào tạo/Nghiên cứu/Ứng dụng/Chuyển giao

QUY MÔ NGUỒN NHÂN LỰC

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

3%

TIẾN SĨ

20%

THẠC SĨ

77%

CÁN BỘ QUẢN LÝ CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC

100%

GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

25.04%