Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Hiện tại

Ngày đăng: 21/04/2021      Lượt xem: 10400

THÀNH VIÊN PHÒNG

Nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm toàn diện

 • Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

 • Xét học bổng khuyến khích học tập theo quy định

 • Lễ khai giảng, kỷ niệm thành lập trường, Tốt nghiệp

 • Quy định, quy chế riêng của trường

 • Trang web/ Hệ thống tin nhắn SMS

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Miễn, giảm; gia hạn thời gian nộp học phí học phí

 • Chi phí học tập; trợ cấp xã hội

 • Viết báo cáo, khảo sát liên quan đến sinh viên

 • Phục vụ cung cấp minh chứng đối với công tác kiểm định

 • Lưu trữ văn bản

 • Xếp lịch công tác

 • Thư ký họp phòng

 • Phối hợp với Trạm Y tế

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Văn hóa đại học Thủ Dầu Một

 • Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ

 • Cấp mới, cấp lại thẻ sinh viên

 • Cấp giấy xác nhận cho sinh viên

 • Hệ thống Phát thanh tuyên truyền

 • Phối hợp với Trạm Y tế tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường

 • Văn phòng phẩm của phòng (mực in, giấy in…)

 • Phối hợp triển khai các hoạt động do Đảng bộ/Công đoàn trường/tổ phát động

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo quy chế của Bộ

 • Tuyên truyền về các giá trị đạo đức, lối sống đẹp, văn minh

 • Chỉ định ban cán sự lớp; thống kê đảng viên là sinh viên năm 1

 • Phối hợp với ĐTN, HSV chỉ định Bí thư, Chi Hội trưởng

 • Tạo môi trường để sinh viên kết nạp Đảng

 • Phối hợp với ĐTN, HSV trong các hoạt động của sinh viên

 • Phối hợp với ĐTN, HSV trong công tác Giáo dục kỹ năng

 • Phối hợp với Công an địa phương nắm bắt, ngăn chặn việc lôi kéo, kích động trong sinh viên

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Phối hợp với phòng Đào tạo chia lớp; thống kê dữ liệu sinh viên

 • Phối hợp với Cố vấn học tập, Thư ký chương trình đào tạo

 • Phối hợp với ĐTN, HSV: Giáo dục thể chất, thẩm mỹ

 • Phối hợp với ĐTN, HSV: Phổ biến pháp luật

 • Phối hợp với đội bảo vệ, đội xung kích nhắc nhở sinh viên giữ gìn an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ trong trường

 • Phối hợp với ĐTN, HSV: Giáo dục thể chất, thẩm mỹ

 • Phối hợp với Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và khởi nghiệp

 • Phối hợp với Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và khởi nghiệp cung cấp học bổng, tài trợ kinh phí

 • Phối hợp với ĐTN, HSV: Hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đặc biệt

 • Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Đại học: dịch vụ sinh viên

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Theo dõi công tác nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ

 • Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm tai nạn

 • Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao

 • Phối hợp với Chính quyền địa phương, chủ nhà trọ

 • Xử lý kỷ luật sinh viên

 • Phối hợp với Trung tâm đào tạo kỹ năng xã hội

 • Phối hợp với phòng Khoa học trong NCKH của sinh viên

 • Trang thiết bị phục vụ công việc của phòng

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Tin cùng chuyên mục