Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Hiện tại

Ngày đăng: 21/04/2021      Lượt xem: 11946

THÀNH VIÊN PHÒNG

(cập nhật 6/2022)

Nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm toàn diện

 • Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

 • Xét học bổng khuyến khích học tập theo quy định

 • Lễ khai giảng, kỷ niệm thành lập trường, Tốt nghiệp

 • Quy định, quy chế riêng của trường

 • Trang web/ Hệ thống tin nhắn SMS

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Chế độ chính sách của sinh viên: Miễn, giảm học phí; gia hạn thời gian nộp học phí; chi phí

 • Công tác kiểm định, phục vụ kiểm định

 • Viết báo cáo, khảo sát liên quan đến sinh viên

 • Lưu trữ văn bản

 • Thư ký họp phòng

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Văn hóa đại học Thủ Dầu Một

 • Tuyên truyền về chính trị, tư tưởng, giá trị đạo đức, lối sống đẹp, văn minh, sức khỏe…

 • Công tác kiểm định, phục vụ kiểm định

 • Hệ thống Phát thanh tuyên truyền.

 • Trang thiết bị phục vụ công việc, Văn phòng phẩm của phòng (mực in, giấy in…)

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Công tác học bổng (Xét, kiểm tra hồ sơ: Khuyến khích học tập, Hỗ trợ học tập, Doanh nghiệp tài trợ)

 • Theo dõi, cập nhật thông tin về công tác nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ (liên hệ Chủ nhà trọ, Công an địa phương…)

 • Phối hợp với Phòng, Ban xử lý các nội dung liên quan đến sinh viên

 • Phối hợp với Cố vấn học tập, Thư ký chương trình đào tạo

 • Phối hợp với ĐTN, HSV trong các hoạt động của sinh viên

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Công tác Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo quy chế của Bộ.

 • Cấp mới, cấp lại thẻ sinh viên

 • Cấp giấy xác nhận sinh viên
 • Chỉ định Ban cán sự lớp (đối với Tân sinh viên)

 • Phối hợp với ĐTN/HSV trong các hoạt động của sinh viên
 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Công tác Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm tai nạn

 • Công tác khen thưởng, kỷ luật, buộc thôi học sinh viên

 • Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; văn hóa văn nghệ

 • Phối hợp với các Trung tâm xử lý các nội dung liên quan đến sinh viên

 • Phối hợp triển khai các hoạt động do Đảng bộ/Công đoàn trường/tổ phát động

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Nhiệm vụ: Đã chuyển đến Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp (6/2022)

 • Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo quy chế của Bộ

 • Tuyên truyền về các giá trị đạo đức, lối sống đẹp, văn minh

 • Chỉ định ban cán sự lớp; thống kê đảng viên là sinh viên năm 1

 • Phối hợp với ĐTN, HSV chỉ định Bí thư, Chi Hội trưởng

 • Tạo môi trường để sinh viên kết nạp Đảng

 • Phối hợp với ĐTN, HSV trong các hoạt động của sinh viên

 • Phối hợp với ĐTN, HSV trong công tác Giáo dục kỹ năng

 • Phối hợp với Công an địa phương nắm bắt, ngăn chặn việc lôi kéo, kích động trong sinh viên

 • Công việc khác khi cần

Liên hệ:

Tin cùng chuyên mục