Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Lịch sử

Ngày đăng: 21/04/2021      Lượt xem: 1013

Danh sách cán bộ viên chức phòng Công tác sinh viên

1. Th. Lê Văn Hải – Trưởng phòng (giai đoạn 2015 – 2021)

Email: hailv@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

2. Th. Nguyễn Hữu Toán – Phó Trưởng phòng (giai đoạn 2015 – 2021)

Email: toannh@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

3. ThS. Nguyễn Kim Quyên – Chuyên viên (giai đoạn 2015 – 2022)

Email: quyenkq@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

4. CN. Trần Hữu Đông – Chuyên viên

Email: dongth@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

5. CN. Trương Tấn Tài – Chuyên viên

Email: taitt@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

6. KS. Bùi Quang Huy – Chuyên viên-Bí thư đoàn trường (giai đoạn 2015 – 2022)

Email: buiquanghuy.tdmu@gmail.com

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 125

7. CN. Trần Bảo Quốc – Chuyên viên- Phó Bí thư đoàn trường

Email: quoctb@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 125

Tin cùng chuyên mục