Tin cùng chuyên mục
Thông báo “KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT TÀI KHOẢN SV” chuyển tiển học bổng HKII đợt 3 (2016-2017) và học bổng HKI đợt 2(2017-2018). Thời gian hoàn thành: 16h00′ ngày 22/8/2018. Sau thời gian trên sẽ ngừng chi trả_SV kiểm tra danh sách đính kèm THÔNG BÁO: Kết quả xét học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2016-2017 — Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy TOÁN) đến hết ngày 03/5/2017 THÔNG BÁO “Kết quả xét HBKKHT -HK2 và khen thưởng năm học 2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Sinh viên được nhận khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính. THÔNG BÁO: Danh sách TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ II-2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy Toán)- Thời gian đến hết ngày 18/10/2016 Kết quả xét Học bổng KKHT (HK2-2015_2016) các lớp cuối khóa (c13&d12)- Sinh viên nhận tiền khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính Kết quả TẠM XÉT học bổng HKII, 2015_2016 (các lớp cuối khóa). Sinh viên phản hồi kết quả về phòng Công tác Sinh viên (thầy Toán) chậm nhất vào 21/6/2016 Thông báo nhận Học bổng khuyến khích học tập HKI, năm học 2015_2016 Kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015_2016. Kết quả tạm xét Học bổng HKI, NH 2015-2016 của SV năm 1 (khóa tuyển sinh 2015). Các SV có sai sót liên hệ Phòng CTSV (Thầy TOÁN) để được hướng dẫn điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi đến hết ngày 14/4/2016 Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập (theo Quyết định số 1395/QĐ-ĐHTDM ngày 12/10/2015)- Sinh viên nhận tiền HB khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính