Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 02/05/2021      Lượt xem: 6554

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo trường, yêu cầu tất cả sinh viên (CQ, TX) tiến hành khai báo Y tế (TẠI ĐÂY). Việc khai báo thể hiện sự chấp hành quy định và góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh của Trường hoàn thành tốt.

Tin cùng chuyên mục