Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Lịch công tác tuần 15

Ngày đăng: 16/04/2021      Lượt xem: 228

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 (Từ ngày 12/4 – 18/4/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm CB THAM DỰ
Thứ hai, ngày 12/4/2021        
17 giờ 00 Chủ tịch Hội đồng Trường dùng cơm thân mật với đại biểu về dự Hội nghị của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam   – Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
– Trưởng các đơn vị: Tổ chức,
Khoa học, Đào tạo Đại học, Công tác Sinh viên, Đào tạo Sau đại học,
Kế toán, Phát triển ứng dụng, Ban xuất bản, Văn phòng
Nhà hàng
Quán Xưa  
Thầy Nam
Thứ ba, ngày 13/4/2021        
8 giờ 00 Chủ tịch Hội đồng Trường dự Tọa đàm “Mô hình quản trị đại học hiệu quả theo hướng tự chủ và vai trò của hội đồng trường” do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức   – Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
– Trưởng các đơn vị: Tổ chức,
Khoa học, Đào tạo Đại học, Công tác Sinh viên, Đào tạo Sau đại học  
Phòng khách 1   Thầy Nam
11 giờ 00 Chủ tịch Hội đồng Trường mời
cơm trưa đại biểu về dự Hội nghị của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam  
– Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
– Trưởng các đơn vị: Tổ chức,
Khoa học, Đào tạo Đại học, Công tác Sinh viên, Đào tạo Sau đại học,
Kế toán, Phát triển ứng dụng, Hợp tác Quốc tế, Đảm bảo chất lượng, Ban Xuất bản, Kỹ thuật Công nghệ,
Công nghiệp Văn hóa, Văn phòng
Nhà hàng
Jade Palace  
Thầy Nam
Thứ tư, ngày 14/4/2021        
7 giờ 30   Hiệu trưởng dự Hội thảo khoa học “Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng
tự chủ đại học” do Hiệp hội các
trường đại học và cao đẳng Việt Nam và Câu lạc bộ các trường đại
học địa phương phối hợp với
trường Đại học Tiền Giang tổ chức
Lãnh đạo phòng: Đào tạo Đại học, Công tác Sinh viên   Trường
Đại học
Tiền Giang  
Thầy Nam
Thứ năm, ngày 15/4/2021        
7 giờ 30   Hội nghị thông tin thời sự Quý I năm 2021   – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;
– Bí thư các chi bộ trực thuộc;
– Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường Quý thầy cô có mặt tại Cổng 1 lúc 7 giờ 00 để xe trường đưa đi
Trung tâm
Hội nghị
Triển lãm
Tỉnh  
Thầy Nam, Thầy Huy
8 giờ 30   Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức rà soát báo cáo khảo sát phục vụ đánh giá ngoài CTĐT Quản lý Nhà
nước theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo  
– Đại diện các phòng/ trung tâm: Đảm bảo chất lượng, Công tác
sinh viên, Khoa học, Tổ chức,
Đào tạo Đại học, Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp
Phòng G.109   C.Quyên
Thứ sáu, ngày 16/4/2021        
Thứ bảy, ngày 17/4/2021        
Tin cùng chuyên mục