Nhân sự

Ngày đăng: 07/04/2021      Lượt xem: 50519

LIÊN LẠC:

  • Phòng Công tác Sinh viên – Trường Đại học Thủ Dầu Một (Tòa nhà làm việc của Phòng, Ban, Viện và các Khoa_ Khu H3)_ Số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115
  • Email: phongctsv@tdmu.edu.vn
  • Website: https://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn/

1. TS. Võ Trà Nam – Trưởng phòng

Email: namvt@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0936239379

2. ThS.Nguyễn Kim Quyên – Chuyên viên

Email: quyenkq@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

3. CN.Trần Hữu Đông – Chuyên viên

Email: dongth@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

4. CN.Trương Tấn Tài – Chuyên viên

Email: taitt@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 115

5. KS.Bùi Quang Huy – Chuyên viên-Bí thư đoàn trường

Email: buiquanghuy.tdmu@gmail.com

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 125

6. CN.Trần Bảo Quốc – Chuyên viên- Phó Bí thư đoàn trường

Email: quoctb@tdmu.edu.vn

Điện thoại: (0274)3822518_ Số nội bộ 125

Tin cùng chuyên mục