Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Nội dung chính

Ngày đăng: 17/06/2021      Lượt xem: 305

KHÁT VỌNG

Có ý thức phấn đấu vươn lên đỉnh cao trí thức, ước vọng tới những điều tốt đẹp và quyết tâm thực hiện một cách mạnh mẽ nhất.

TRÁCH NHIỆM

Có thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm với chính mình, với gia đình, xã hội, Tổ quốc, nhân loại; có đủ năng lực và kỹ năng để chịu trách nhiệm

SÁNG TẠO

Có tư duy đổi mới, có đủ năng lực và trình độ chuyên môn để tạo ra giá trị mới đáp ứng yêu cầu và phục vụ cho sự phát triển của xã hội

Thông báo

ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Niềm vui ngày Tốt nghiệp
hẹn gặp lại...
Tin tức

Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Hội nghị tổng kết, đánh giá NH 2020 – 2021 và triển khai phương hướng NH 2021 – 2022

Chương trình Kiến trúc đồng hành cùng sinh viên vượt qua đại dịch Covid19

Đào tạo Lớp cán bộ nguồn cho công tác Đoàn – Đội tỉnh Bình Dương

Bộ GDĐT làm việc với các cơ sở đào tạo giáo viên

Ban hành Quy định Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

Làm rõ cơ chế tài chính cho cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Sự kiện

15

Th10

Về việc đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên các hệ lưu ý thực hiện theo nội dung Thông báo số 81.

23-7

Th10 – Th11

Tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng các cấp; Luật Thanh niên năm 2020 và Về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiny people with guide instructions or handbooks flat vector illustration. Cartoon characters reading user manual, guidebook or guidance. Help and book with instructions for use concept

LẮNG NGHE HỌ NÓI VỀ

“NGÔI NHÀ TDMU”

Chung sống an toàn với đại dịch Covid. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của ngành Y tế

Từng bước đáp ứng những mong muốn, kỳ vọng của người học tại Trường

Đóng góp ý kiến để cùng phát triển. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến sinh viên

0
Đào tạo Đại học
0
Đào tạo Thạc sĩ
0
Đào tạo Tiến sĩ
Tin cùng chuyên mục