Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Quy trình xử lý nghiệp vụ

Ngày đăng: 03/06/2021      Lượt xem: 11440

Quy trình xử lý nghiệp vụ

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng tại đây

 • Đăng nhập vào tài khoản của sinh viên
 • Chọn thẻ “Đăng ký cấp giấy chứng nhận” (phía tay phải)
 • Chọn “Đăng ký nguyện vọng gia hạn thời gian nộp học phí”
 • Điền đầy đủ các thông tin – “Đăng ký”

Bước 2: Tải và điền đầy đủ theo mẫu (có xác nhận của địa phương) tại đây

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên (thầy Nguyễn Hữu Toán)

Bước 4: Nhận kết quả xử lý qua “Cổng thông tin sinh viên” (nơi sinh viên đăng ký nguyện vọng gia hạn thời gian nộp học phí) hoặc Email sinh viên

Bước 1:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Bước 1:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Bước 1:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Bước 1:

 • Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại đây

 • Cách 2: Tải và điền đầy đủ theo mẫu tại đây 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Bước 1:

 • Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại đây

 • Cách 2: Tải và điền đầy đủ theo mẫu tại đây 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Bước 1:

 • Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại đây

 • Cách 2: Tải và điền đầy đủ theo mẫu tại đây 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Bước 1:

 • Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại đây

 • Cách 2: Tải và điền đầy đủ theo mẫu tại đây 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên

Bước 3: Nhận hồ sơ theo thời gian quy định

Tin cùng chuyên mục