Thông báo làm thẻ SV D20 chính quy

Ngày đăng: 29/10/2020

Thông báo làm thẻ SV hệ thường xuyên nhập học tháng 3/2020 (lần 2)

Ngày đăng: 28/07/2020

THÔNG BÁO “Bổ sung ảnh làm thẻ sinh viên hệ thường xuyên đợt 3 năm 2019, nhập học ngày 07/3/2020-15/3/2020”

Ngày đăng: 18/06/2020

Thông báo “LÀM THẺ SV HỆ THƯỜNG XUYÊN TUYỂN SINH ĐỢT 3 -2019”

Ngày đăng: 15/05/2020

Thông báo “Thẻ SV D19_ hệ thường xuyên”

Ngày đăng: 12/02/2020

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN THƯỜNG XUYÊN (THÔNG BÁO SỐ 11)

Ngày đăng: 26/12/2019

THÔNG BÁO NHẬN VÀ LÀM THẺ SINH VIÊN CHÍNH QUY D19 (SỐ 10)

Ngày đăng: 12/12/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN (SỐ 9)- các lớp còn lại D19

Ngày đăng: 30/11/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN (SỐ 8) D19AV – D19TH

Ngày đăng: 27/11/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN (SỐ 7)_ D19TQ01 – D19TQ02 – D19TQ03 D19TQ04 – D19TQ05 – D19TQ06 – D19TQ07 – D19TQ08 – D19TQ09

Ngày đăng: 25/11/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN (Số 6),các lớp: D19DD – D19DH – D19DK- D19KR – D19OT”. SV xem chi tiết trong file đính kèm

Ngày đăng: 22/11/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN (Số 5)_D19QT

Ngày đăng: 13/11/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN (SỐ 4)_ D19LU

Ngày đăng: 13/11/2019

THÔNG BÁO (SỐ 3) NHẬN THẺ SINH VIÊN: D19KT04 – D19KT05 – D19KT06 D19KT07 – D19KT08 – D19KT09

Ngày đăng: 08/11/2019

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN D19KT01 – D19KT02 – D19KT03 (TB SỐ 2)

Ngày đăng: 07/11/2019