Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO (bổ sung) ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN.

Ngày đăng: 15/01/2020      Lượt xem: 1163

Hiện nay thời gian
đánh giá kết quả rèn luyện đã kết thúc (12/01/2020). Qua rà soát tổng hợp kết
quả đánh giá còn khá nhiều các nội dung “vướng mắc”: Lần đầu thực hiện đánh giá
trực tuyến, hệ thống đánh giá, sinh  viên
chưa đánh giá, đơn vị tổ chức hoạt động ngoại khóa, cán bộ tổng hợp….

          Để tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá
kết quả rèn luyện, Phòng công tác sinh viên thông báo như sau:

 • Sẽ
  tổ chức đợt đánh giá “HOÀN THIỆN”
  thời gian dự kiến từ ngày 04/02/2020 đến
  12/02/2020.
 • Trong
  thời gian ngoài đợt đánh giá Phòng công tác sinh viên thực hiện cập nhật các
  hoạt động ngoại khóa từ các đơn vị gửi về Phòng tính đến ngày 10/01/2020.
 • Sinh
  viên vẫn có thể kiểm tra điểm cập nhật vào hệ thống.
 • Các
  thông báo liên quan đến đánh giá rèn luyện sẽ cấp nhật trên WEBSITE của Phòng công
  tác sinh viên, sinh viên cần thường xuyên theo dõi.
Tin cùng chuyên mục