Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Bổ sung Hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với Sinh viên người Dân tộc thiểu số thuộc Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo)

Ngày đăng: 15/01/2020      Lượt xem: 806

-Sinh viên là người Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/ hộ cận nghèo phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo năm 2020 để được miễn học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020.

-Các đối tượng khác không cần nộp lại hồ sơ.

-Hạn nộp bổ sung: trước ngày 28/02/2020.

Tin cùng chuyên mục