Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Thông báo đánh giá rèn luyện

Ngày đăng: 09/10/2020      Lượt xem: 584

Hiện nay, hệ thống đánh giá rèn luyện đang bảo trì nên việc kiểm tra xem xét điểm rèn luyện sẽ tạm hoãn. Sinh viên chờ thông báo mới sau ngày 15/10/2020./.

Tin cùng chuyên mục