Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Thông báo “gia hạn thời gian báo cáo tình hình vay vốn của SV, năm học: 2019-2020”

Ngày đăng: 13/08/2020      Lượt xem: 1046

Thời gian: Hết ngày 20/8/2020. Có file “Thông báo” và “Danh sách chưa thực hiện” đính kèm.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPPgIUtvDVqpwA8Nt-BQAbnFupxNQLVP6xtNek8Lu0l0V9IQ/viewform

Tin cùng chuyên mục