Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Thông báo ” Kiểm tra và cung cấp tài khoản ngân hàng”. Dùng chi trả “HỌC BỔNG-KHEN THƯỞNG-TRỢ CẤP XÃ HỘI” thời gian thực hiện hết ngày 17/01/2018

Ngày đăng: 10/01/2018      Lượt xem: 5352

Nhà trường sẽ chi trả “HỌC BỔNG-KHEN THƯỞNG-TRỢ CẤP XÃ HỘI” thông qua tài khoản ngân hàng, nay các sinh viên đã có số tài khoản kiểm tra lại danh sách (Mã số SV- Số tài khoản). Các SV chưa có số tài khoản trong danh sách cấp tiền đề nghị cung cấp số tài khoản ngân hàng (chỉ chấp nhận ngân hàng BIDV – chi nhánh Bình Dương) về phòng CTSV (thầy Toán). Lưu ý: Phòng CTSV chỉ chấp nhận thông tin tài khoản bằng “Giấy xác nhận tài khoản” do BIDV cấp. Thời gian thực hiện hết ngày 17/01/2018. Sau thời gian trên nhà trường thực hiện chi trả, các SV cung cấp số tài số tài khoản không đúng thời hạn sẽ giải quyết vào đợt chi trả sau. (SV xem 3 file kèm theo)

tcxh_quyetdinh

khenthuong_quyetdinh

hocbong_quyetdinh

Tin cùng chuyên mục