Triết lý giáo dục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2022

Ngày đăng: 13/06/2022      Lượt xem: 3015

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022

  • Ban hành theo các quyết định: từ số  đến /QĐ-ĐHTDM

  • Ngày hiệu lực: /6/2022

  • Lưu ý: trường hợp thông tin tra cứu chưa chính xác thì liên hệ phòng Đào tạo đại học (thầy Duy) để được kiểm tra và điều chỉnh.
  • Sinh viên nhập Mã số sinh viên vào ô “Tìm” để kiểm tra thông tin.

Generated by wpDataTables

Tin cùng chuyên mục